Sjednotili jsme řešení společnosti Citrix a naše portfolio. Další informace.

Podpora digitální transformace

Ve společnosti Citrix se řídíme jedním hlavním principem: zajistit zabezpečení a snadný přístup ke všem aplikacím a datům na světě. Všude. Kdykoli. A z jakéhokoli zařízení nebo sítě.

Věříme, že technologie má přinášet svobodu. Že umožňuje organizacím posouvat limity produktivity a inovací. Že umožňuje lidem pracovat odkudkoli a kdykoli. A že vnáší do odvětví IT klid v tom smyslu, že klíčové systémy budou vždy přístupné a bezpečné.

Proto se ve společnosti Citrix zaměřujeme na vytváření světa, kde jsou lidé, organizace a věci bezpečně propojení a dostupní. Na místo, kde je veškeré podnikání digitální. Světa, kde naši zákazníci mohou svobodně dosahovat mimořádných výsledků. Toho dosáhneme vybudováním nejlepších integrovaných technologických služeb na světě zajišťujících bezpečné poskytování aplikací a dat ⎯ kdykoli a kdekoli.

Strategie dosažení naší vize

Protože se podnikání všech typů stává digitálním, jsou organizace závislé na schopnosti vytvářet nové převratné obchodní modely, nové způsoby zapojení zaměstnanců a zákazníků a nové způsoby práce. Nicméně komplikovanost a omezení starších verzí systémů a obavy o zabezpečení brání podnikům v plném přechodu do elektronické budoucnosti.

Věříme, že existuje lepší způsob podpory digitálního podnikání. Chceme-li podpořit digitální transformaci a realizovat svou vizi, musíme se zaměřit na čtyři základní strategie:

  • Zaujmout vedoucí pozici v oblasti poskytování pracoviště jako služby (WaaS) nabízením nejkomplexnější a nejvíce integrované platformy v oboru pro bezpečné poskytování aplikací, dat a sítí jako cloudové služby Citrix.
  • Posílit své vedoucí postavení a další růst v oblastech doručování aplikací a integrovaných digitálních pracovních prostorů.
  • Získat jasnou vedoucí pozici v oblasti řešení pro poskytování bezpečných sítí velkým podnikům, středně velkým firmám a poskytovatelům strategických služeb.
  • Stát se upřednostňovaným a nejpoužívanějším řešením inteligentních analýz pro prediktivní a normativní přehledy ve všech segmentech.

Prozkoumejte řešení, která vám pomohou splnit jedinečné potřeby vašeho odvětví a podnikání

Společnost Citrix (NASDAQ:CTXS) se zaměřuje na budování světa, ve kterém jsou organizace, věci a lidé bezpečně propojeni a přístupní. Činí tak neobvyklé možným. Pomáháme zákazníkům přetvořit budoucnost práce tím, že jim poskytujeme nejkomplexnější zabezpečené digitální pracoviště sjednocující aplikace, data a služby, které lidé potřebují ke své produktivitě, a usnadňující implementaci a správu komplexních cloudových prostředí ze strany IT. Roční zisk v roce 2017 dosáhl 2,82 miliard USD a řešení Citrix používá více než 400 000 organizací včetně 99 procent subjektů z žebříčku Fortune 100 a 98 procent subjektů z žebříčku Fortune 500.