Podpora digitální transformace

Ve společnosti Citrix se řídíme jedním hlavním principem: zajistit zabezpečení a snadný přístup ke všem aplikacím a datům na světě. Všude. Kdykoli. A z jakéhokoli zařízení nebo sítě.

Věříme, že technologie má přinášet svobodu. Že umožňuje organizacím posouvat limity produktivity a inovací. Že umožňuje lidem pracovat odkudkoli a kdykoli. A že vnáší do odvětví IT klid v tom smyslu, že klíčové systémy budou vždy přístupné a bezpečné.

Proto se ve společnosti Citrix zaměřujeme na vytváření světa, kde jsou lidé, organizace a věci bezpečně propojení a dostupní. Na místo, kde je veškeré podnikání digitální. Světa, kde naši zákazníci mohou svobodně dosahovat mimořádných výsledků. Toho dosáhneme vybudováním nejlepších integrovaných technologických služeb na světě zajišťujících bezpečné poskytování aplikací a dat ⎯ kdykoli a kdekoli.

Strategie dosažení naší vize

Protože se podnikání všech typů stává digitálním, jsou organizace závislé na schopnosti vytvářet nové převratné obchodní modely, nové způsoby zapojení zaměstnanců a zákazníků a nové způsoby práce. Nicméně komplikovanost a omezení starších verzí systémů a obavy o zabezpečení brání podnikům v plném přechodu do elektronické budoucnosti.

Věříme, že existuje lepší způsob podpory digitálního podnikání. Chceme-li podpořit digitální transformaci a realizovat svou vizi, musíme se zaměřit na čtyři základní strategie:

  • Zaujmout vedoucí pozici v oblasti poskytování pracoviště jako služby (WaaS) nabízením nejkomplexnější a nejvíce integrované platformy v oboru pro bezpečné poskytování aplikací, dat a sítí jako cloudové služby Citrix.
  • Posílit své vedení a růst v oblastech doručování aplikací, virtualizace a mobility.
  • Získat jasnou vedoucí pozici v oblasti řešení pro poskytování bezpečných sítí velkým podnikům, středně velkým firmám a poskytovatelům strategických služeb.
  • Stát se preferovaným a nejrozšířenějším řešením synchronizace a sdílení firemních souborů (EFSS) pro podniky napříč všemi segmenty.

Prozkoumejte řešení, která vám pomohou splnit jedinečné potřeby vašeho odvětví a podnikání

Citrix (NASDAQ: CTXS) se snaží vytvářet svět, kde jsou lidé, organizace a věci bezpečně propojení a dostupní pro vytváření mimořádných výsledků. Díky jeho technologiím jsou aplikace a data na celém světě v bezpečí i snadno dostupná a umožňují lidem pracovat odkudkoli a kdykoli. Citrix nabízí kompletní integrované portfolio pracoviště jako služby, doručování aplikací, virtualizace, mobility, poskytování po síti a řešení sdílení souborů umožňující oddělení IT zajišťovat uživatelům bezpečnou dostupnost klíčových systémů prostřednictvím cloudu nebo v prostorách společnosti ze všech zařízení a platforem. Řešení Citrix používá více než 400 000 organizací a více než 100 milionů uživatelů po celém světě, a roční zisk tak v roce 2015 dosáhl 3,28 miliard USD. Další informace naleznete na webu www.citrix.cz.