Sjednotili jsme řešení společnosti Citrix a naše portfolio. Další informace.

Platforma pro budoucnost práce

Citrix je platforma digitálního pracoviště, která zaměstnancům poskytuje vše potřebné k dosažení vysoké produktivity v jednotném prostředí. Oddělení IT zároveň přináší viditelnost, jednoduchost a zabezpečení nutné k zajištění chodu a řízení této platformy.

Od roku 1989 společnost Citrix usnadňuje lidem přístup k aplikacím a obsahu, které potřebují k dosažení co nejlepších pracovních výsledků – a to kdekoliv a kdykoliv je třeba práci odvést. V současné době více než 100 milion uživatelů v rámci 400 000 organizací – včetně 99 % Fortune 500 – důvěřuje společnosti Citrix, že jim přinese lepší způsob práce.

Poskytujeme technologie digitálního pracovního prostoru, sítí, zabezpečení a analýzy, které vám pomohou.

Podpořte svou pracovní sílu ve vyšší produktivitě a vylepšete prostředí pro práci zaměstnanců.
Poskytněte svým lidem zjednodušené prostředí – založené na automatizaci a přizpůsobených informacích – které je povede a umožní jim pracovat chytřeji.

Zjednodušte si prostředí IT díky flexibilitě a možnostem volby.
Propojte různorodé technologické ekosystémy a umožněte pracovníkům IT spolehlivě řídit, poskytovat a zabezpečit jakoukoliv aplikaci v libovolném zařízení, síti nebo hybridním vícecloudovém prostředí.

Chraňte budoucnost práce pomocí integrovaného přístupu k zabezpečení.
Centralizujte zásady a procesy zabezpečení a zároveň zajistěte inteligentní, automatizovanou a na kontextu založenou detekci a nápravu potenciální hrozeb v rámci všech uživatelů, aplikací, sítí a koncových bodů.  

Sem s novinkami

Společnost Citrix nepřináší jen svobodu pro inovace a růst – poskytne vám také vedení a možnost volby potřebné k dosažení vyšší efektivity a pružnosti, a před vámi se tak otevřou zcela nové možnosti.

Spolu se zákazníky v rámci různých odvětví a po celém světě si představujeme podobu budoucnosti, kterou zároveň pomáháme budovat.

Prozkoumejte řešení, která vám pomohou splnit jedinečné potřeby vašeho odvětví a podnikání

Společnost Citrix (NASDAQ:CTXS) se zaměřuje na budování světa, ve kterém jsou organizace, věci a lidé bezpečně propojeni a přístupní. Činí tak neobvyklé možným. Pomáháme zákazníkům přetvořit budoucnost práce tím, že jim poskytujeme nejkomplexnější zabezpečené digitální pracoviště sjednocující aplikace, data a služby, které lidé potřebují ke své produktivitě, a usnadňující implementaci a správu komplexních cloudových prostředí ze strany IT. Roční zisk v roce 2017 dosáhl 2,82 miliard USD a řešení Citrix používá více než 400 000 organizací včetně 99 procent subjektů z žebříčku Fortune 100 a 98 procent subjektů z žebříčku Fortune 500.