Budoucnost práce

Jak získat přístup k inovacím odkudkoli

Digitální pracovní prostředí společnosti Citrix umožňují organizacím posílit produktivitu, zapojit zákazníky a dát svým zaměstnancům více možností. Díky flexibilní a zabezpečené platformě se mohou organizace propojit, spolupracovat a vyvíjet inovace kdykoli a odkudkoli – z libovolné aplikace, zařízení a cloudu.

Takto vypadá budoucnost.

Akcelerace produktivity

Jak lze zjednodušit efektivitu?

Práce se stává osobnější

Nová generace pracovníků očekává od práce větší smysl a více autonomie. Firmy prahnou po technologiích, které by byly výkonné a intuitivní a předvídaly jejich potřeby. Jejich očekávání týkající se práce, zařízení, aplikací a zabezpečení se mění a podniky se musí přizpůsobit, aby tato měnící se očekávání dokázaly naplňovat.

Zavádějí se nová zařízení a nástroje

Jak se zpřístupňují nová zařízení a cloudové služby, podniky potřebují zaujmout technologicky agnostický přístup za účelem integrace, správy a zabezpečení každého nového zařízení a služby – včetně těch, které ještě neexistují.

Umožnění práce všem uživatelům z jakéhokoli zařízení

Studie: Jaký bude další průběh mobilní revoluce

Přidaný článek: Humanizace pracovní síly pomocí technologií

Uzavření mezery v produktivitě

Technologie slibují, že díky nim budeme efektivnější, avšak ve skutečnosti míra produktivity poklesla – částečně proto, že složitost implementace technologií táhne produktivitu k zemi.

Rostoucí rozdíl v produktivitě amerického sektoru IT

Zabezpečení se znalostí kontextu

Udržení zabezpečení podniku

Softwarově definovaný perimetr pro práci bez hradeb

Jak se práce stává nezávislou na místě, přináší přechod na digitální obchod výzvy v oblasti zabezpečení infrastruktury, zařízení a dat. Návrh a nasazení inteligentní softwarové zóny znamenají, že můžete zabezpečit infrastrukturu své organizace, podpořit své zákazníky a zaměstnance a umožnit oddělení IT flexibilní kontrolu.

Nutnost nové struktury zabezpečení IT: globální studie

Rovnováha zabezpečení a flexibility – v potřebném měřítku

Stávající přístupy zabezpečení zanechávají mezery v řízení IT a jsou zklamáním pro ty uživatele, kteří hledají skutečné možnosti flexibility a bezpečnosti. Klíč k dosažení správné rovnováhy leží v uvědomění si kontextu – schopnosti upravit zabezpečení každému pracovnímu prostředí na míru.

Zmaří komplexnost 1 bilion USD vynaložený na kybernetickou bezpečnost?

Zabezpečení internetu věcí

Šíření nových zařízení, z nichž každé generuje objemy dat, které je nutné uložit, spravovat, analyzovat a zabezpečit, vyžaduje technologicky agnostický přístup za účelem sjednocení zabezpečení.

Vývoj možností zabezpečení IoT v podniku

Provozováno v cloudu

Pružné provozní modely řízené v cloudu

Inovace na vyžádání

Technologie cloudu pohání nové podnikové modely a mění náš pohled na budoucnost práce. Nyní můžeme hladce přemisťovat zařízení a místa bez přerušení pracovních procesů. Můžeme ukládat velké objemy dat, spravovat je a pracovat s nimi ze zařízení IoT a zároveň provádět škálování, abychom se přizpůsobili náhlým posunům v poptávce zákazníků, konkurenci a podnikových modelech.

Mimo hranice vlastního pracovního stolu: Život v digitálním pracovním prostředí

Se zapojením růstu cloudu

Přechod na cloud mění hru. Řízení rozšiřování soukromých, veřejných, hybridních a multicloudových záležitostí řešení s různými dodavateli, službami a standardy však může podnik zatěžovat. Budoucnost práce vyžaduje shromáždění, orchestraci a zabezpečení všech těchto cloudových služeb v integrovaném, zabezpečeném a digitálním pracovním prostředí.

Boj s rozšiřováním cloudu: proč je pro dnešní podniky nezbytný

Digitální pracovní prostředí jsou budoucností práce

Abychom si uvědomili všechny výhody cloudu a zároveň se vyhnuli komplikacím a problémům se zabezpečením, potřebujeme jednotné, kontextové a zabezpečené digitální pracovní prostředí. Oddělení IT a uživatelé společně vytvářejí softwarově definovanou zónu, která chrání podnik, data a infrastrukturu. Digitální pracovní prostředí zabezpečuje a integruje technologie, platformy, zařízení a cloudy a umožňuje organizacím snáze se adaptovat na budoucnost práce a posouvat podnik kupředu.

Digitální pracovní prostředí nabízí jeden panel, ze kterého může oddělení IT konfigurovat, monitorovat a spravovat kompletní technologickou infrastrukturu.

  • Pružnost a efektivita: snazší nasazení, rychlejší inovace a větší flexibilita
  • Technologicky agnostický přístup: digitalizuje a urychluje budoucí podobu práce

Digitální pracovní prostředí se pomocí strojového učení přizpůsobí zvykům a individuálním preferencím každého pracovníka, který tak může dělat svou práci bezpečně a odkudkoli. 

  • Personalizovaná zkušenost: předjímá a poskytuje to, co lidé potřebují k produktivitě, v závislosti na kontextu
  • Uvědomění si situace: zajišťuje spolehlivost a výkon bez ohledu na připojení k síti, místo a zařízení

Softwarově definovaná zóna zajišťuje bezpečný přístup a kompletní přehled o síti a uživatelském ekosystému.

  • Rámec IT: zajištění kontextového výkonu díky prediktivní analýze pro snížení rizika
  • Vzniklé hrozby: zabezpečuje zařízení a integruje řešení zabezpečení se strojovým učením a umělou inteligencí

Společnost Citrix buduje pracovní prostředí budoucnosti

Společnost Citrix vytváří maximálně všestranné, integrované digitální pracovní prostředí, a pomáhá tak zákazníkům transformovat způsob jejich práce.

Co vám nejnovější technologie digitálního pracovního prostředí umožňuje?