Přístup k právním záležitostem, souladu s nařízeními a informacím o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost Citrix považuje ochranu soukromí za stěžejní otázku používání internetu. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Citrix.

Právní doložka

Přečtěte si tato poučení a podmínky týkající se používání tohoto webu. Přístupem, používáním nebo stahováním jakýchkoli materiálů z tohoto webu souhlasíte, že budete tato poučení a podmínky dodržovat a že jimi budete vázáni.

Směrnice týkající se ochranných známek a autorských práv

Tyto pokyny slouží jako pomůcka, jak určit správnou formu ochranných známek společnosti Citrix, jak patřičně používat poučení o ochranných známkách pomocí symbolů ™ a ® a jak řádně uvádět ochranné známky společnosti Citrix v rámci prohlášení o autorství. Tyto pokyny byly zároveň koncipovány tak, abyste v nich nalezli odpovědi na často kladené otázky ohledně správného používání ochranných známek společnosti Citrix.

NDA

Informace o smlouvě o mlčenlivosti pro zákazníky nebo marketingové partnery společnosti Citrix

Daňové formuláře

Stáhněte si daňové formuláře potřebné pro podnikání se společností Citrix.