Přístup k právním záležitostem, souladu s nařízeními a informacím o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Společnost Citrix považuje ochranu soukromí za stěžejní otázku používání internetu. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Citrix.

Právní doložka
Přečtěte si tato poučení a podmínky týkající se používání tohoto webu. Přístupem, používáním nebo stahováním jakýchkoli materiálů z tohoto webu souhlasíte, že budete tato poučení a podmínky dodržovat a že jimi budete vázáni.

Prohlášení ohledně moderního otroctví
Náš Kodex obchodního chování stanovuje standardy jednání pro ty, kteří pracují pro společnost Citrix nebo jako její zástupci.  Prohlášení ohledně moderního otroctví představuje naše stanovisko k otroctví a obchodu s bílým masem.

Směrnice týkající se ochranných známek a autorských práv
Tyto pokyny slouží jako pomůcka, jak určit správnou formu ochranných známek společnosti Citrix, jak patřičně používat poučení o ochranných známkách pomocí symbolů ™ a ® a jak řádně uvádět ochranné známky společnosti Citrix v rámci prohlášení o autorství. Tyto pokyny byly zároveň koncipovány tak, abyste v nich nalezli odpovědi na často kladené otázky ohledně správného používání ochranných známek společnosti Citrix.

NDA
Informace o smlouvě o mlčenlivosti pro zákazníky nebo marketingové partnery společnosti Citrix

Daňové formuláře
Stáhněte si daňové formuláře potřebné pro podnikání se společností Citrix.