Lepší analýzy výkonu

Lepší uživatelské prostředí, výkon aplikací a viditelnost infrastruktury

Pro oddělení IT může být složité určit hlavní příčinu problémů s výkonem aplikací, zvláště pokud ke správě výkonu v rámci virtuálních aplikací a desktopů, SaaS aplikací, mobilních a nativních aplikací a dalších řešení pro spolupráci na obsahu používá několik různorodých nástrojů. Používání velkého počtu různých nástrojů komplikuje nákupy, licencování, nasazování, aktualizace a upgrady – nemluvě o správě IT. Práce v režimu závada/oprava v podstatě znemožňuje získat před problémy náskok, natož jim zcela předcházet. Chybí komplexní pohled na prostředí a přímá zpětná vazba od uživatelů. Současné prostředí vyžaduje jeden pohled, který zajistí komplexní viditelnost napříč aplikacemi, sítěmi i infrastrukturou a dá oddělením IT data potřebná k rychlé reakci u oblastí s nízkým výkonem, které mají dopad na koncové uživatele.

Další informace

Získejte konsolidovaný pohled na výkon řešení CitrixVirtual Apps and Desktops na základě uživatelských relací. U zákazníků používajících místní řešení můžete měřit stav jediného nebo několika webů. Společnost Citrix vám může poskytnout komplexní pohled na kanály přenosů ICA, bránu Citrix Gateway a informace HDX a zprostředkovat vám tak komplexní pohledy na výkon.

Prostředí koncového uživatele v aplikaci lze kvantifikovat podle relací pomocí klasifikace „Vynikající“, „Dobré“ nebo „Špatné“. Modul strojového učení služby Citrix Analytics dokáže odhalit zhoršování výkonu na základě sledování latence sítě a doby trvání přihlášení prostřednictvím aplikací Citrix HDX Insights a Citrix Director. Snadno identifikujte skupiny uživatelů nespokojených s výkonem.

Získejte přehled o výkonu agenta VDA pro daný web nebo v rámci několika webů. Odhalte data trendů a získejte přehledy o dostupných a nepoužitelných agentech VDA v průběhu času. Zjistěte, zda vaše strategie řízení kapacity splňuje cíle v oblasti výkonu. Přizpůsobte si základní prostředky tak, aby maximalizovaly výkon a pomohly při plánování budoucích potřeb.

Produkt Citrix

Citrix Analytics

  • Získejte komplexní pohled na data výkonů.
  • Pomocí strojového učení snadno identifikujete skupiny uživatelů nespokojených s výkonem.