Co je transformace pracovního prostředí?

Transformace pracovního prostředí nabízí organizacím mnoho výhod včetně zvýšené konkurenceschopnosti, snížených nákladů, zlepšené produktivity a rozšíření možností spolupráce.

Úspěšné organizace zvyšují svou konkurenční výhodu a snižují své náklady díky transformaci pracovního prostředí. Tento přístup zlepšuje angažovanost zaměstnanců, zvyšuje produktivitu, zpřístupňuje místa novým talentům na jakémkoliv pracovišti a transformuje fyzický kancelářský prostor do poutavého, spolupracujícího prostředí. Rovněž snižuje firemní náklady díky efektivnějšímu využívání prostoru dle skutečných potřeb namísto vyhrazování prostoru, který není využíván, když zaměstnanci pracují mimo kancelář.

Transformace pracovního prostředí nastává, když jsou nemovitosti, technologie a lidské chování využity k vytváření zábavného a flexibilního prostředí umožňujícího spolupráci, které podporuje inovace a umožňuje mnoho různých způsobů práce.

Přechod z fyzické kanceláře nebo kóje na flexibilnější, otevřené pracovní prostředí, které využívá technologie podporující práci z kteréhokoliv místa, kdykoliv to pracovník potřebuje, je rozsáhlou změnou pro mnoho organizací.

Nyní je však čas, aby se týmy z nejvyšší úrovně, personálních oddělení, IT oddělení a správy majetku spojily a společně navrhly transformaci pracovního prostoru, která by organizaci přinesla výhody.

Transformace pracovního prostředí se zaměřuje na tři oblasti

Existují tři oblasti, které musí organizace vyřešit, aby dosáhla transformace pracovního prostředí: nemovitosti, technologie a lidé.

Nemovitosti

Přechod z jednoho přiřazeného místa do otevřené kanceláře, kde mohou organizační a projektové týmy sedět společně.

Poskytnutí různých prostředí a zajištění flexibility volby nastavení způsobů práce pro zaměstnance.

Oddělení potřebného fyzického prostoru od počtu zaměstnanců s cílem snížit náklady na nemovitosti.

Technologie

Implementace řešení, která zajistí, aby zaměstnanci měli přístup k veškerým svým datům a aplikacím bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Poskytnutí nástrojů pro spolupráci lidem, kteří mohou vzájemně spolupracovat na projektech nebo se setkávat osobně na schůzkách bez ohledu na to, kde se právě nacházejí.

Podpora volby zařízení zaměstnanci, aby se mohli zaměřovat na své cíle.

Lidé

Realizace školení, na kterých by se zaměstnanci naučili, jak tyto nové a odlišné způsoby práce umožní zlepšit jejich nasazení a zvýšit produktivitu.

Podpora spolupráce s kolegy na stejné úrovni prostřednictvím konferenčních místností a nástrojů.

Dopřejte zaměstnancům svobodu pracovat odkudkoli.

Jste připraveni na transformaci vašeho pracovního prostředí? Organizace, které provedly transformaci svého pracovního prostředí, zjišťují, že zaměstnanci jsou produktivnější a šťastnější. Je také snazší najmout nejlepší a nejvíce kvalifikované kandidáty na nabízená místa, protože již nezáleží na místě pracoviště. Rovněž se zvýší míra využití kancelářských prostor, protože je budou využívat pouze ti zaměstnanci, kteří do kanceláře v daný den skutečně přijdou. Transformace pracovního prostředí vede ke zvýšené angažovanosti zaměstnanců a v konečném důsledku ke konkurenční výhodě organizace.

Následující články by se vám také mohly líbit

Budoucnost práce se společností Citrix
V nedávné době rada technického ředitele společnosti Citrix pořádala oborový seminář nazvaný Budoucnost práce. Tato akce byla vyvolána mnoha velkými změnami, ke kterým dochází v pracovním prostředí, a změnami vzhledem k pracovním silám.