Transformace prostředí, ve kterém pracují zaměstnanci, pomocí řešení inteligentního pracovního prostoru

Zvýšení produktivity pomocí organizace, vedení a automatizace práce

Zaměstnanci mohou ztratit hodně času a může je to stát hodně trpělivosti, když musí hledat úkoly a informace v různých systémech. Současná pracovní síla potřebuje inteligentní digitální pracovní prostor, který vnese pořádek do chaotického uspořádání a poskytne zaměstnancům akční přehled o všech systémech. Inteligentní pracovní prostor detekuje změny, na kterých záleží, a zjednodušuje složité procesy do jednoúčelových pracovních postupů. Důležité informace a úkoly lze přenést do libovolného umístění. S řešením inteligentního pracovního prostoru získáte skvělé prostředí pro práci a cenná podniková data budou neustále pod kontrolou oddělení IT.

Prohlídka a ukázka řešení Citrix Workspace Intelligence

Stáhněte si sadu mobility Citrix

Nedovolte, aby požadavky mobilního podnikání komplikovaly správu IT.

Další informace

Řešení Citrix Workspace poskytuje uživatelům jeden bod přístupu – známé a konzistentní rozhraní bez ohledu na typ zařízení. Uživatelé mají přístup ke všem součástem pracovních prostorů, od nativních aplikací SaaS po webové, mobilní a virtuální aplikace, a dokonce od desktopů po distribuovaná úložiště souborů. Jednotný obchod s aplikacemi vám umožňuje automaticky dodávat všechny typy aplikací do jakéhokoliv počtu zařízení různých typů.

Technologie Citrix vám pomůže udržet si kontrolu nad prostředím i jinými způsoby. Zabezpečené a integrované řízení identit a přístupu ověřuje uživatele, umožňuje pohodlné jednotné přihlášení – a dává oddělením IT možnost inteligentního spouštění aplikací. Síťová technologie Citrix zajišťuje, že uživatelé získají požadovanou výkonnost aplikací bez ohledu na fyzické umístění nebo místo, ze kterého jsou aplikace hostovány.

Řešení Citrix Workspace obsahuje mikroaplikace, které mají uživatelům pomoci pracovat chytřeji a rychleji dosahovat výsledků. Shromažďují informace a úlohy z různých systémů a automatizují pracovní postupy. Dochází k eliminaci zbytečného přihlašování, klikání a přesouvání a běžné úkoly je tak možné dokončit rychleji. Přizpůsobená oznámení podle priorit a proaktivní inteligentní obchodní kanály konzistentně poskytují důležité a akční informace.

Nástroj pro vytváření stránek mikroaplikací umožňuje vytvořit přizpůsobené pracovní postupy během několika minut. Poskytněte zaměstnancům osobní seznamy úkolů, které lze otevřít jedním kliknutím, a zjednodušte jim tak práci. Pokud máte rádi předem připravená řešení, Citrix Workspace nabízí mikroaplikace navržené ve spolupráci s oblíbenými poskytovateli platformy SaaS.

Řešení Citrix Workspace umožňuje spravovat různorodá sila IT v jednotné konzole. Jedno zařízení vám dá možnost spravovat služby pracovního prostoru, omezit nadbytečnou práci a optimalizovat IT pracovní postupy. Rovněž můžete proaktivně vyhodnocovat interní rizika. Řešení Citrix Workspace spolu s funkcí Citrix Analytics vytváří analýzy chování uživatelů. Úroveň uživatelského rizika se vyhodnocuje a zaznamenává, což usnadňuje identifikaci rizik a jejich snížení. Kombinace analýzy výkonu s analýzou hlavních příčin pomáhá optimalizovat prostředky a vy tak dokážete zajistit skvělé uživatelské prostředí.  

Produkt Citrix

Citrix Workspace

  • Dává zaměstnancům k dispozici jeden akční přehled o všech systémech.
  • Rozděluje složité aplikace SaaS do jednoúčelových a zjednodušených pracovních postupů.
  • Automatizuje práci doručováním důležitých informací a úkolů do libovolného zařízení, intranetu nebo messengeru.

Podívejte se na Citrix Workspace v akci

Zúčastněte se živé ukázky.