Modernizujte zabezpečení IT

Postavte se rostoucím hrozbám v oblasti kybernetického zabezpečení pomocí přístupu, v jehož středu stojí člověk

S tím, jak se pracovní úlohy rychleji přesouvají do cloudu a uživatelé stále více závisí na aplikacích SaaS, se ze spolehlivého přístupu stává požadavek, kterému musí IT vyhovět – zejména proto, že uživatelé očekávají bezproblémový přístup při přechodu mezi zařízeními a místy. Znamená to, že organizace, jako je ta vaše, potřebují takové zabezpečení, které jim umožní kontrolovat přístup na podrobné úrovni a současně se přizpůsobit kontextovým faktorům, jako je umístění či chování uživatelů. Zatímco dřívější řešení využívala vícenásobný přístup v jednotlivých bodech, musí tato moderní koncepce zabezpečení poskytnout široký a integrovaný pohled na distribuované informační technologie tak, aby vám pomohla rozpoznat a eliminovat vnitřní hrozby i útočníky z vnějšku.

Další informace

Citrix Workspace poskytuje jednotlivým uživatelům jednoduché prostředí přizpůsobené podle jejich kontextu a preferencí. Oddělení IT může nastavit kontextové zásady, které se automaticky přizpůsobí měnícím se podmínkám – udělit či zrušit přístup na základě uživatele, umístění, zařízení nebo podezřelé aktivity. Umožněte jednotné přihlašování (SSO) do webových a virtuálních aplikací a aplikací SaaS a usnadněte tak správu IT a nabídněte uživatelům lepší uživatelské prostředí.

Citrix Workspace také umožňuje mobilitu pracovní síly díky tomu, že bez jakýchkoli problémů zajišťuje uplatnění zásad řízení aplikací a zařízení. Zajistěte komplexní šifrování a zabezpečte data při pohybu mezi koncovými body, sítí a firemními zdroji. Oddělení IT může využít sofistikovanou kontejnerovou technologii a zabezpečit aplikace a data v zařízení pomocí vysoce zabezpečeného šifrovaného trezoru pro ukládání klíčů.

Citrix Workspace vám poskytuje přehled o koncových bodech, síťové cestě, webových přenosech, datových úložištích a webových, virtuálních a SaaS aplikacích, a díky tomu usnadňuje detekci malwaru. Izolujte aplikace, které jsou častým cílem, a chraňte je před útoky. Kontrolujte aktivitu procházení internetu a přesměrujte u podezřelých webů přístup na bezpečnější, izolované místo, abyste zabránili proniknutí škodlivé aktivity či škodlivých dat do vašeho prostoru. Pomocí zásad můžete centrálně řídit a spravovat blokované weby.

Citrix Workspace také pomáhá zajistit kontinuitu podnikání s využitím shromažďování dat ze sítě a webových, SaaS a virtuálních aplikací. Zajistěte uživatelům nepřetržitou dostupnost a výkon aplikací a služeb prostřednictvím nepřetržitého připojení, a to i při výpadcích serverů či sítí, a ochranu před útoky, jejichž cílem je narušit obchodní operace.

Citrix Workspace zabezpečuje vaše nejcitlivější obchodní data bez ohledu na to, zda se právě používají, přenášejí nebo jsou uložena v datovém centru či cloudu. Můžete si snadno vyměňovat dokumenty a spolupracovat na nich při současném zajištění standardního šifrování AES 256 veškerých metadat a obsahu. Na základě integrace s řešeními poskytovatelů ochrany před ztrátou dat (DLP) získejte přehled a kontrolu nad sdílením citlivých dat.

Přehled o celé infrastruktuře umožňuje snadno prokázat dodržování předpisů. Citrix Workspace pomáhá lépe vynucovat aspekty týkající se dodržování předpisů a řízení, jako je správa přístupových práv k informacím (IRM) či prevence ztráty dat (DLP), na základě začlenění rolí a povinností uživatelů přímo do způsobu, jakým využívají aplikace a data a pracují s nimi. Díky tomu lze snáze detekovat vnější i vnitřní pokusy o krádež citlivých dat a zabránit jim.

Podívejte se na Citrix Workspace v akci

Zúčastněte se živé ukázky.