Zabezpečte a spravujte Office 365 na mobilních zařízeních

Otevírejte oblíbené aplikace Office bez nebezpečí ztráty firemních dat

Služby Microsoft Office 365 umožňují uživatelům bezproblémový přístup k aplikacím Word, Excel, Exchange, PowerPoint a dalším aplikacím společnosti Microsoft, které jsou pro jejich podnikání důležité, odkudkoli a prostřednictvím libovolného mobilního zařízení. Ale přijetí služeb O365 je jen začátek – kromě aplikací společnosti Microsoft nasazuje většina firemních organizací další nativní mobilní aplikace a aplikace na míru, webové a SaaS aplikace, a dokonce virtualizované aplikace běžící bezpečně v datovém centru. IT oddělení vyžaduje vhled do všech podporovaných platforem, aplikací a dat, které obsahují.

Další informace

Citrix XenMobile umožňuje IT oddělení poskytovat ochranu pro firemní aplikace a izolaci od osobních aplikací na mobilních zařízeních uživatelů. Selektivně smažte firemní aplikace a data z mobilních zařízení bez vlivu na nastavení osobních mobilních zařízení uživatelů.

Distribuujte veřejné aplikace Office pomocí obchodu XenMobile. Obchod XenMobile může obsahovat jakoukoli aplikaci, kterou chce organizace svým uživatelům zpřístupnit. Protože aplikace Office jsou spravované aplikace, má správce plné oprávnění udělovat a odebírat uživatelům oprávnění.

Citrix XenMobile poskytuje bezproblémovou funkci open-in, aby mohli uživatelé vyměňovat data a dokumenty s nativními aplikacemi Office. Přílohu v zabezpečené poště XenMobile můžete nyní bez problému otevřít v různých aplikacích Office 365.

Pomocí předinstalované aplikace VPN a Citrix NetScaler ADC aktivujte bezpečnost neaktivních uložených dat i přenášených dat.  Stejný kontroler doručování aplikací NetScaler používaný pro zabezpečenou poštu Citrix a další aplikace XenMobile lze použít také pro služby O365.

Produkty Citrix

XenMobile

  • Bezpečně doručujte služby Office 365 a další mobilní aplikace do autorizovaných a vyhovujících mobilních zařízení.
  • Prosazujte zásady týkající se šifrování zařízení, které chrání statická data.
  • Umožněte ochranu dat prostřednictvím mikrosítě VPN a předinstalované aplikace VPN při přechodu mezi cloudem a interním firemním datovým centrem nebo sítí.

Podívejte se

Integrace XenMobile s nástrojem Microsoft EMS/Intune

Zjistěte, jak řešení XenMobile zvyšuje zabezpečení a produktivitu nasazení služeb Office 365.

Čtěte

Zabezpečení a správa služeb O365 prostřednictvím XenMobile

Zjistěte, proč si služby Office 365 oblíbili firemní uživatelé.

Prozkoumejte

XenMobile pro EMS

Zjistěte, jak mohou řešení XenMobile a EMS pomoci při správě služeb Office 365 a pracovního prostředí.

Další krok