Co je správa podnikové mobility (EMM)?

Správa podnikové mobility (EMM) je sada technologií, procesů a zásad, které slouží k zabezpečení a správě firemních a osobních mobilních zařízení používaných v organizaci. Správa podnikové mobility se nepřetržitě vyvíjí a přizpůsobuje neustále se měnící sadě platforem zařízení a trendům v oblasti mobility na pracovišti.

Co to je evoluce správy podnikové mobility?

Řešení pro správu podnikové mobility se vyvinula v reakci na posun v oblasti používání vlastních zařízení. Namísto zakazování mobilních zařízení na pracovišti se řada organizací rozhodla zavést řešení správy podnikové mobility a dát uživatelům flexibilitu v oblasti výběru zařízení při současném zachování možnosti kontroly odděleními IT. 

Jak funguje správa mobilních zařízení (MDM)?

Správa podnikové mobility vychází ze správy mobilních zařízení, která je v ní zahrnutá a která oddělením IT dává plnou kontrolu nad zařízeními uživatelů. Správa mobilních zařízení (MDM) chrání data za pomoci zásad na úrovni zařízení, které určuje výrobce zařízení nebo poskytovatel platformy. S pomocí těchto zásad může oddělení IT vytvořit konfiguraci a zajistit zabezpečení a podporu pro mobilní uživatele. Oddělení IT může například aktivovat šifrování v celém zařízení a zařízení automaticky zamknout nebo vymazat.

Jak funguje správa mobilních aplikací (MAM)?

Správa mobilních aplikací je další klíčová součást řešení správy podnikové mobility. Správa mobilních aplikací umožňuje oddělení IT spravovat pouze aplikace, nikoliv celé zařízení. Oddělení IT může použít bezpečnostní zásady u některých aplikací, omezit sdílení firemních dat mezi aplikacemi a selektivně odebírat aplikace a jakákoliv související data, aniž by bylo nutné vymazat celé zařízení. Správa mobilních aplikací neumožňuje oddělení IT spravovat osobní aplikace.

Jak funguje jednotná správa koncových bodů (UEM)?

S tím, jak oddělení IT hledají možnosti pro podporu novějších platforem zařízení, jako je například Windows 10, vyvvíjí řada dodavatelů EMM svá řešení a nabízí jednotnou správu koncových bodů. Jednotná správa koncových bodů zahrnuje všechny funkce řešení správy podnikové mobility, oddělením IT však také umožňuje spravovat všechny typy koncových bodů, včetně systémů iOS, Android, Windows, Chrome OS a Mac OS, z jediné konzoly. Řešení jednotné správy také umožňují uživatelům přístup ke všem jejich aplikacím a souborům.

Jak lze pomocí řešení správy podnikové mobility maximalizovat produktivitu?

Správa podnikové mobility nemá koncovým uživatelům jen umožnit práci s mobilními zařízeními – má jim také pomoci v tom, aby mohli být co nejproduktivnější. Ačkoliv je použití spotřebitelských aplikací jednoduché a pohodlné, nenabízejí takovou úroveň funkcí, jaká je potřeba k provádění běžných pracovních úkolů, natož úroveň zabezpečení, kterou potřebují podniky.

Řešení správy podnikové mobility nabízejí mobilní pracovní aplikace vytvořené pro firmy – například e-mail, kalendář, zabezpečený webový prohlížeč, úpravu dokumentů, vzdálený přístup k podnikovým prostředkům, jako jsou aplikace, desktopy a soubory – které umožňují mobilním pracovníkům pracovat stejně produktivně a se stejnou mírou zabezpečení jako v kanceláři.

Pokud chcete zjistit, jak může Citrix pomocí řešení jednotné správy koncových bodů zjednodušit digitální pracovní prostor, přečtěte si informace v části Citrix Endpoint Management.

Další zdroje: