Zpět na slovník pojmů

Co je to virtualizace?

Virtualizace je proces vytváření několika virtuálních počítačů z jednoho fyzického počítače pomocí softwaru, který se nazývá hypervisor. Virtuální počítače fungují stejně jako fyzické, využívají však výpočetní prostředky fyzického počítače – např. procesor, paměť nebo úložiště. Hypervisor tyto výpočetní prostředky přiděluje podle potřeby jednotlivým virtuálním počítačům. 

Jaké jsou výhody virtualizace?

Pokud můžete používat jeden počítač jako víc počítačů, nejenom potřebujete menší počet serverů, ale také můžete u počítačů, které máte, využít celou jejich kapacitu naplno. Vyšší efektivita se promítá do snižování nákladů na hardware, chlazení a údržbu.

Také již nebudete muset oddělovat servery, na kterých se spouští starší aplikace, a servery s různými typy a verzemi operačních systémů. Díky virtualizaci můžete spouštět různé typy aplikací, desktopů a operačních systémů v jednom počítači.

Co můžete virtualizovat?

Virtualizace serverů

Servery jsou výkonné počítače určené ke spouštění konkrétních složitých úloh. Oddělení IT například běžně přiřadí jeden úkol nebo aplikaci k jednomu serveru, což ale často vede k tomu, že se nevyužije plně celá kapacita. Může se také stát, že budete mít příliš mnoho serverů, nedostatek místa v datovém centru a vysoké účty za elektřinu.

Virtualizace serverů umožňuje využít naplno výkon serveru tím, že ho rozdělíte na několik virtuálních serverů, z nichž každý bude mít vlastní operační systém. S méně prostředky tak odvedete více práce a výrazně omezíte výdaje za hardware a provozní náklady.

Virtualizace aplikací a desktopů

Současní zaměstnanci chtějí používat vlastní zařízení a mít přístup k aplikacím i mimo kancelář. Instalace a údržba aplikací a desktopů v jednotlivých počítačích jednotlivých zaměstnanců je drahá a může být velice složitá z hlediska správy i zabezpečení. 

Virtuální aplikace a desktopy se ale nachází na centrálním serveru, ze kterého může oddělení IT nasazovat uživatelům stovky simulovaných aplikací a desktopů současně, aniž by bylo nutné je instalovat na jednotlivé počítače. To samé platí pro opravy a aktualizace. Virtuální aplikace a desktopy se používají stejně jako ty nativní, dají se zobrazit z různých zařízení a vždy mají stejné uživatelské prostředí.

Virtualizace aplikací a desktopů nejenom dává zaměstnancům svobodu, aby se mohli rozhodnout jak, kdy a kde budou pracovat, ale dává také oddělením IT možnosti lepší kontroly, lepšího zabezpečení a snadnější správy. Virtuální aplikace a desktopy také pomáhají organizacím zajistit dodržování předpisů, zotavení po havárii a kontinuitu podnikání.

Virtualizace sítě

Vzhledem k oblíbenosti a rozšíření používání virtualizovaných prostředí se řada organizací rozhodla rovněž pro virtualizaci svých sítí. Virtualizace sítí usnadňuje programování a zřizování sítí – například vyrovnávání zatížení a používání bran firewall – aniž by bylo nutné zasahovat do základní infrastruktury. Oddělení IT obvykle spravují softwarové komponenty ze softwarové konzoly správce.

S tím, jak se vyvíjí nároky na výpočetní systémy, zjednodušuje virtualizace sítí způsob, jakým oddělení IT spouštějí, škálují a upravují pracovní úlohy.

Role virtualizace v cloud computingu

Termínem cloudový výpočetní systém se označuje poskytování sdílených výpočetních prostředků, softwaru nebo dat ve formě služby zpřístupněné prostřednictvím internetu. Jednou z klíčových technologií, které umožňují využití cloudového výpočetního systému, je virtualizace. Poskytovatelé cloudu využívají virtualizaci k tomu, aby mohli obsloužit velký počet zákazníků z jednoho serveru. Řada organizací používá k tomu, aby zajistila co nevyšší efektivitu, virtualizaci i cloudový výpočetní systém.

Další informace o řešeních Citrix Virtual Apps and Desktops a Citrix Workspace.

Další zdroje:

Stáhněte si sadu pro infrastrukturu virtuálních desktopů (VDI)
Jak VDI řeší největší problémy v oblasti IT
Snížení nákladů a zvýšení efektivity pomocí řešení Cloud VDI a Azure
Virtual Apps and Desktops a sada pro migraci na systém Windows 10