Velké změny chování uživatelů, které mění způsob práce

Pod termínem práce si už nepředstavujeme jenom konkrétní místo – není svázána s fyzickými budovami, zařízeními, a dokonce ani s časem.

Informace musí být dostupné na vyžádání, když je potřebujeme k práci – a aplikace musí být spolehlivé a zabezpečené bez ohledu na to, kde a kdy je používáme.

Tyto změny v chování staví IT zabezpečení před nové problémy. Oddělení IT potřebují přehled a kontrolu, aby dokázala reagovat na nové způsoby, jakými se pracuje.

75 % podniků se shoduje, že k řešení hrozeb pro kybernetické zabezpečení potřebujeme nový rámec zabezpečení

Zdroj: Potřeba nové architektury zabezpečení IT
Citrix a Ponemon Institute 2017

Citrix nabízí se službou Citrix Workspace přístup k zabezpečení na vyžádání, v jehož středu stojí člověk

Zjednodušené IT

Centralizované řízení zásad s distribuovaným vynucením

Komplexní viditelnost (360°)

Plná viditelnost v rámci SaaS, hybridních a vícecloudových prostředí

Inteligentní analýza

Proaktivní detekce uživatelů vykazujících škodlivé chování

Postavte se hlavním problémům v oblasti zabezpečení s řešením Citrix

Problémy v oblasti zabezpečení

 • Tradiční přihlašování SSO se omezuje na vícefaktorové ověření bez centralizovaných zásad zabezpečení nebo zvážení dopadu na uživatele.
 • Samostatná řešení jsou nákladná, složitě se používají a zhoršují prostředí koncových uživatelů.
 • Většina dodavatelů zákazníkům neumožňuje vybrat si mezi nabídkou místního nebo cloudového řešení

Jak Citrix pomáhá

 • Konsolidovaný přístup k SaaS, webovým a virtuálním aplikacím 
 • Řízení přístupu na základě zařízení, místa, zařízení koncového uživatele nebo aplikace 
 • Konzistentní prostředí koncových uživatelů s možností vybrat si libovolné zařízení
 • Komplexní přehled pro oddělení IT napříč přenosy mezi uživateli a aplikacem
 • Analýza chování uživatelů za účelem detekce anomálií a vynucování zásad zabezpečení.

Citrix Workspace je úplné řešení k zabezpečení mobilních pracovníků
Prozkoumat Citrix Workspace

Další informace o produktech zabezpečeného přístupu

Problémy v oblasti zabezpečení

 • Více roztříštěných systémů správy zařízení se složitě udržuje.
 • Je nutné zavést plán práce zaměstnanců na vlastních zařízeních nebo vyřešit problémy zabezpečení ve stávajícím programu práce zaměstnanců na vlastních zařízeních.
 • Nezabezpečený přístup k firemním informacím v mobilních zařízeních
 • Nízká produktivita uživatelů v důsledku roztříštěného uživatelského prostředí napříč zařízeními

Jak Citrix pomáhá

 • Komplexní jednotná správa koncových bodů společnosti
 • Komplexní zásady zabezpečení pro všechny aplikace pomocí jednoho rámce zabezpečení
 • Zdokonalené nasazení nástroje Microsoft EMS / Intune pro podniková IT oddělení a mobilní uživatele
 • Akční detekce vysoce rizikových zařízení nebo uživatelského chování

Citrix Workspace je úplné řešení k zabezpečení mobilních pracovníků
Prozkoumat Citrix Workspace

Problémy v oblasti zabezpečení

 • Složitá ochrana citlivých informací z důvodu sofistikovanějších útoků
 • Nedostatek odolných nástrojů k detekci malwaru a ransomwaru.
 • Týmy IT jsou často nuceny na útoky reagovat, místo aby byly proaktivní.    

Jak Citrix pomáhá

 • Koordinovaný přístup k malwaru, který zahrnuje koncová zařízení, síťové cesty, úložiště dat a aplikace
 • Konsolidované přihlašování SSO s filtrováním webu a ovládacími prvky zabezpečení pro data uložená v SaaS

Citrix Workspace je úplné řešení k zabezpečení mobilních pracovníků
Prozkoumat Citrix Workspace

Problémy v oblasti zabezpečení

 • Zaměstnanci ukládají firemní informace na osobní zařízení nebo neschválená úložiště obsahu.
 • Dodavatelé a smluvní pracovníci potřebují zabezpečený přístup k důvěrným informacím.
 • Potřeba chránit citlivé údaje a zároveň prosazovat snadnou spolupráci na obsahu a produktivitu.
 • Zvyšující se potřeba ochrany před ztrátou dat. 

Jak Citrix pomáhá

 • Kontrola nad IT v oblasti ověřování a sdílení obsahu a vynucování kontrolních prvků za účelem ochrany duševního vlastnictví.
 • Integrace v rámci celého portfolia Citrix poskytuje nejlepší a nejkonzistentnější prostředí pro koncové uživatele.
 • Analytické údaje předávané do modulu Citrix poskytují datové body pro uživatelskou interakci se soubory.

Citrix Workspace je úplné řešení k zabezpečení mobilních pracovníků
Prozkoumat Citrix Workspace

Další informace o produktech zabezpečeného přístupu

Problémy v oblasti zabezpečení

 • Časově náročná implementace standardů řízení a dodržování předpisů či nařízení.
 • Oddělení IT složitě prokazují dodržování předpisů.

Jak Citrix pomáhá

 • Dodržování předpisů na úrovni sítě, obsahu a zařízení zajišťují dodavatelé.
 • Komplexní pohled na provoz aplikací, který zahrnuje virtuální, mobilní, webové a SaaS aplikace.

Citrix Workspace je úplné řešení k zabezpečení mobilních pracovníků
Prozkoumat Citrix Workspace