Zabezpečte své digitální podnikání. Chraňte své aplikace a data.

Jste připraveni na obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR?

Získejte informace o nových pravidlech EU pro ochranu osobních údajů

Udržujte si náskok před nejnovějšími bezpečnostními hrozbami

V dnešním čím dál více mobilním světě tlak na správu a zabezpečení zařízení, koncových bodů a sítí napíná limity stávající infrastruktury. Tradiční přístupy na základě perimetru a postupného řešení nemohou dále stačit nově se objevujícím hrozbám.

Zaměřováním se na zabezpečení nejdůležitějšího obchodního majetku – aplikací a dat – můžete jak zjednodušit, tak posílit zabezpečení, aniž byste ohrozili produktivitu.

Zajistěte strategii zabezpečení podnikového IT

Náš holistický přístup k zabezpečení informací dává IT oddělení účinnou centralizovanou kontrolu nad správou, přístupem a hostováním aplikací a dat důležitých pro podnikání. Řešení Citrix poskytují 5 základních možností podnikového zabezpečení, abyste mohli pokrýt vše, na čem nejvíc záleží.

Pozvedněte podnikové zabezpečení nad úroveň uživatelských jmen a hesel kontrolou přístupu, ověření a autorizace pro aplikace, data a sítě pro zaměstnance a třetí strany.

Chraňte svou síť, poskytněte šifrované doručování aplikací a dat a zároveň zajistěte 100% provozuschopnost a výkon. Dosáhněte zabezpečení, souladu s předpisy a omezení rizik prostřednictvím bezpečného vzdáleného přístupu, segmentace sítě a kontroly přístupu.

Převezměte kontrolu na úrovni aplikací. Soustřeďte své aplikace v datovém centru nebo cloudu a poskytněte bezpečný přístup z jakéhokoli zařízení. To přispívá k ochraně citlivých obchodních informací a obraně proti útokům nultého dne a útokům DoS.

Zabezpečte podniková data v datovém centru nebo cloudu namísto koncových zařízení. Segmentace, šifrování dat a bezpečné sdílení dat může omezit riziko úniků a útoků, včetně mobilních zařízení, a zároveň může pomoci zajistit dodržování regulačních předpisů.

Nástroje pokročilého sledování poskytují kompletní dohled nad infrastrukturou IT. Odhalujte hrozby, špatné konfigurace a problémy s výkonem, abyste mohli rychle reagovat a předcházet narušování práce uživatelů. Dodržujte předpisy a omezte rozsah bezpečnostních auditů a auditů dodržování předpisů.

Prozkoumejte klíčové případy použití bezpečnostních řešení Citrix

Poskytněte zaměstnancům a třetím stranám bezpečný přístup k citlivým obchodním informacím, ať sídlí v ústředí, na pobočce, nebo v okrajových lokalitách a během slučování a akvizic.

Když poskytnete přístup pouze k informacím, které lidé potřebují, můžete významně snížit bezpečnostní riziko. Díky kontrole oprávnění a sledování a monitorování uživatelské aktivity můžete okamžitě reagovat na neobvyklé chování.  

Umožněte lidem pracovat bezpečně a s plnou produktivitou nad rámec fyzických pracovišť a obvyklé pracovní doby. 

Poskytněte bezpečný přístup k podnikovým aplikacím a datům, které zaměstnanci a externí spolupracovníci potřebují k provedení práce, ať už se nacházejí v kanceláři, doma, nebo na cestách. A nabídněte jim možnost použít jakékoli podnikové nebo osobní mobilní zařízení podle jejich výběru.

Chraňte citlivá data a duševní vlastnictví – jako jsou obchodní plány, patenty, finanční záznamy, designy a informace o zákaznících – před ztrátou a krádežemi zabezpečením přístupu k aplikacím a datům ve všech distribuovaných organizacích.

Prostřednictvím centrální správy aplikací a dat může IT oddělení umožnit řízený přístup pouze lidem, kteří tyto informace potřebují ke své práci.

Zjednodušte dodržování předpisů tím, že zavedete rozsáhlé sledování, hlášení a kontrolu procesů.

Sledujte aktivitu uživatelů v rámci aplikací, dat a sítí. Když budete vědět, kdo, co a kdy otevírá, můžete poskytnout důkaz, že pečlivě prosazujete zásady bezpečnosti, a můžete snadno řešit nová nařízení a normy.

Zajistěte neustálou bezpečnou dostupnost zásadních aplikací a dat během plánovaných i neočekávaných prostojů, aby mohli lidé zůstat produktivní.

Kompletní plán obchodní kontinuity a zotavení po havárii musí zahrnovat jak datové centrum, tak cloudové prostředí a obnovení pracovní síly. Musí obsahovat technologie a nejlepší postupy předcházení útokům a zajišťovat bezproblémový provoz a účinné zvládání incidentů.  

Co říkají odborníci o zabezpečení Citrix

Uznání za vedoucí řešení v oblasti synchronizace a sdílení firemních souborů

Nejnižší celkové náklady na vlastnictví (TCO) na chráněný Mb/s

74 %
profesionálů v oboru IT říká, že je nutný nový rámec zabezpečení IT zajišťující lepší zabezpečení a nižší rizika

Zdroj: Studie organizace Ponemon

Řešení Citrix Workspace vám poskytne integrovaný a flexibilní rámec nutný k zabezpečení aplikací, dat a sítí – a tím i k ochraně firmy.

Řešení Citrix splňují důležité standardy pro dodržování předpisů