Jaký máte plán kontinuity podnikání?

Řešení společnosti Citrix chrání vaše podnikání před narušením a zajišťují nepřetržitou produktivitu pracovníků.  

Chraňte svůj podnik před narušením

Každá organizace čelí potenciálním menším či větším narušením nejrůznějšího druhu, od plánovaných událostí, jako je údržba IT či stěhování kanceláří, přes riziko mimořádných situací, jako jsou hurikány, sněhové bouře či epidemie, až po neplánované události, které zasáhnou bez jakéhokoli varování, například zemětřesení, tornáda, terorismus či požáry. Dokonce i relativně malé mimořádné události, jako je výpadek dodávky vody či elektrické energie, zpoždění dopravních spojení či sezónní chřipka, mohou mít významný dopad.  

Když Nový Zéland zasáhlo zemětřesení o síle 7,8, společnost Fujitsu byla během čtyř dnů znovu online

Udržujte podnik v chodu během neplánovaných přerušení provozu

Ačkoli se plánování kontinuity podnikání tradičně zaměřuje na převzetí služeb při selhání datového centra a jeho zotavení po havárii, toto je jen jedna část celku. Nemají-li pracovníci přístup k aplikacím, datům, souborům a službám, na nichž je jejich práce závislá, potom přetrvává výpadek podniku – a dokud není tento výpadek odstraněn, podnik každým okamžikem přichází o peníze, zákazníky, produktivitu, dobré jméno a příležitosti.

Pět prvků úspěšného plánu kontinuity podnikání

Přestože každé narušení podnikových činnosti je jedinečné a řadu rozhodnutí je nutné přijímat podle toho, jak se situace vyvíjí, plán kontinuity podnikání poskytuje rámec a přípravu, které jsou pro tato rozhodnutí vodítkem, a jednoznačně vymezuje, kdo bude daná rozhodnutí činit. Úspěšný plán kontinuity podnikání zahrnuje následující prvky.

 • Vytvořte jednoznačnou hierarchii rozhodování tak, aby pracovníci v případě mimořádné situace neměli pochybnosti o tom, kdo má povinnost či pravomoc učinit dané rozhodnutí
 • Vytvořte základní tým pro kontinuitu podnikání zahrnující pracovníky z celé organizace, včetně výkonných vedoucích pracovníků, oddělení IT, správy zařízení a nemovitostí, fyzické bezpečnosti, komunikace, lidských zdrojů, financí a dalších útvarů zabývajících se poskytováním služeb
 • Vytvořte podpůrné týmy zabývající se souvisejícími funkcemi, jako je reakce na mimořádné situace, komunikace, reakce v rámci areálu či obchodní připravenost
 • Rozpoznejte potenciální faktory narušující činnost podniku, které mohou zasáhnout kteroukoli z provozoven vaší organizace, jako jsou výpadky dodávky elektrické energie, epidemie či požáry
 • Založte plán na katastrofických scénářích, a nikoli na více odstupňovaných verzích jednotlivých mimořádných událostí, aby počet scénářů zůstal zvládnutelný
 • Určete prioritu nejdůležitějších operací, kdo je bude provádět a jak bude práce přesměrována, nejsou-li k dispozici klíčoví pracovníci
 • Plán každý rok aktualizujte tak, aby odrážel změny v důležitosti a vzájemné závislosti aplikací, obchodních priorit, řízení rizik, obchodních provozoven, operací a dalších aspektů
 • Každý rok provádějte v plném rozsahu simulace mimořádných situací, včetně krizové komunikace, bezpečnostních cvičení a procesů zotavení pracoviště po mimořádné situaci
 • Změřte výsledky svých testů a usilujte o neustálé zlepšování, ať už jde o cíle týkající se dostupnosti aplikací nebo o zajištění bezpečnosti zaměstnanců
 • Zaveďte postupy oznamování mimořádných situací, které zahrnují systémy předávání i stahování informací a zajišťují rychlou komunikaci
 • Identifikujte všechny zúčastněné strany komunikace v mimořádných situacích, včetně zaměstnanců, dodavatelů, klientů, prodejců, médií a výkonného managementu
 • Připravte předem formulovaná sdělení, která lze snadno aktualizovat a jsou připravena k okamžitému přenosu
 • Vyškolte pracovníky a seznamte je s postupy, které je nutné dodržovat v případě mimořádné situace, a informujte je o dostupných zdrojích pomoci
 • Projednejte s místními i celostátními agenturami školení v oblasti reakce na mimořádné situace a další rady týkající se vašeho programu
 • Proveďte cvičení pro zaměstnance s cílem obeznámit je s postupy, jako je například nalezení nouzových východů

Řešení zabezpečení od společnosti Citrix umožňují zachovat nepřetržitou produktivitu

Citrix pomáhá organizacím zajistit kontinuitu provozu při narušení podnikových činností a:

 • Poskytuje uživatelům přístup k zabezpečenému digitálnímu pracovnímu prostředí s jejich aplikacemi a daty, a to během jakéhokoli plánovaného či neplánovaného narušení obchodní činnosti
 • Chrání a spravuje podnikové informace, které jsou dostupné z jakéhokoli místa, prostřednictvím jakéhokoli zařízení a v jakékoli situaci
 • Zjednodušuje kontinuitu díky využití každodenní infrastruktury, čímž eliminuje nezbytnost samostatných nástrojů a zařízení pro přístup v rámci kontinuity podnikání či rozsáhlých jednotek zajišťujících zotavení po mimořádných situacích
 • Zajišťuje dostupnost služeb IT prostřednictvím rychlého automatizovaného převzetí služeb při selhání datových center, vyrovnávání zatížení, řízení kapacity sítí či volby cloudového nasazení
   

Pokud vám společnost svěřila zajištění kontinuity podnikání, měli byste jej svěřit službám Citrix Cloud  

Kontaktujte odborníka na řešení Citrix a získejte více informací