Ikona networkingu

Sítě

Doručujte aplikace a data se zabezpečením, spolehlivostí a rychlostí, kterým důvěřují tisíce sítí po celém světě.

Společnost Citrix se ve zprávě Gartner Magic Quadrant umístila v kvadrantu lídrů pro ADC

Zobrazit zprávu

GARTNER je registrovaná ochranná známka a známka služeb společnosti Gartner, Inc., nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích a je používána se svolením. Všechna práva vyhrazena.

Řešení NetScaler pro poskytovatele služeb

Významně zlepšete zkušenosti zákazníků, chopte se nových obchodních příležitostí a virtualizujte své sítě.

Další informace  

Síťová řešení Citrix používaná v datovém centru nebo cloudu přináší vašemu podniku jasnou hodnotu

Zabezpečení a soulad s předpisy

  • Ochrana infrastruktury webu proti útokům DDoS, XSS, SSL a útokům prostřednictvím injektáže SQL
  • Zajištění dodržení standardu PCI DSS

Spolehlivost

  • Bezpečné doručení každé podnikové aplikace
  • Síťové analýzy pro veškerý mobilní, webový a desktopový provoz

Výkon

  • Lepší výkon aplikací pro mobilní i vzdálené uživatele a uživatele na pobočkách
  • Lepší výkon a kvalita aplikace Skype pro firmy

Obchodní pružnost

  • Zajištění kontinuity podnikání a zotavení po havárii IT
  • Zvětšení kapacity na vyžádání

Úspory nákladů

  • Konsolidace více řešení vzdáleného přístupu
  • Nižší náklady na WAN
NetScaler se postupně stal integrovanou a velice důležitou součástí našeho provozu. Nenapadá mě nic, co by jej ke svému provozu nevyužívalo.
Aaron Hutchinson
Webmaster, tým podpory serverové infrastruktury
Ministerstvo dopravy, Washington

Ceny a pocty

Synergy Unplugged: Networking Edition

Join us as we share the vision, key insights and product announcements from Synergy and get inspired by the solutions that can drive value for your business.

View schedule

Naše strategická partnerství

Prozkoumejte síťové produkty Citrix 

Doručování aplikací a vyrovnávání zatížení

Vzdálený přístup, SSO a sledování VDI 

ochrana webových aplikací a služeb

Chraňte své uživatele před webovými hrozbami

Networking a optimalizace sítě WAN na pobočkách