Hybridní a vícecloudová uspořádání jsou novou normou síťového propojení

Přehodnoťte tradiční vnímání sítě a zaměřte se na bezpečný digitální prostor

   

Přístup k aplikacím a jejich doručování v hybridním a vícecloudovém světě musí tyto nové požadavky splňovat.

Spolehlivý přístup a doručování

Poskytujte uživatelům spolehlivý přístup k aplikacím v hybridních a vícecloudových prostředích

Aplikace a služby jsou čím dál častěji distribuovány mezi cloudy a datovými centry. A uživatelé po celém světě potřebují spolehlivý přístup, ať už jsou na pracovišti, doma nebo v jakékoli jiné síti. Technologie SD-WAN jde nad rámec tradičních kontrolerů doručování aplikací a vyrovnávání zatížení a díky tomu můžete agregovat všechny typy sítí pro dosažení konzistentního uživatelského prostředí bez ohledu na umístění uživatele.

Další informace

Důvěryhodné zabezpečení

Chraňte svůj webový přístup a infrastrukturu prostřednictvím zabezpečení zaměřeného na uživatele  

Při přesunu aplikací do cloudu vás obvyklý model zabezpečení sítě „nejdřív připojení, potom ověření“ nechrání před internetovými útoky. Pro vytvoření bezpečného digitálního prostoru potřebujete více technologií. Zatímco kontrolery doručování aplikací a brány dokážou poskytnout kontextuální přístup a zabezpečení ověřením uživatelů před umožněním přístupu, webové aplikační firewally a součásti zabezpečených webových bran pomáhají se zabezpečením přístupu k vašim zdrojům.

Další informace

Viditelnost a informace

Poskytujte plnou viditelnost a informace prostřednictvím inteligentních analytik

Nasazení samostatných řešení zaměřených na jednotlivé aplikace v hybridním nebo vícecloudovém prostředí může být složité z hlediska zabezpečení a správy. Využijte a analyzujte více datových toků z kontrolerů doručování aplikací, SD-WAN a dalších technologií a získejte tak komplexní viditelnost a analýzu aplikací, uživatelů a zařízení v celé síti.

Společnost Citrix pomáhá zjednodušit sítě a zabezpečení v hybridním a vícecloudovém světě. 

Platforma Citrix NetScaler integruje více součástí umožňujících spolehlivý přístup k aplikacím a jejich doručování se zajištěním důvěryhodného zabezpečení, viditelnosti a informací díky inteligentním analytikám.

Prozkoumejte síťové produkty Citrix

Síťová řešení Citrix NetScaler splňují všechny tyto požadavky

  Citrix
NetScaler
F5
Sítě
HAProxy NGINX Cisco
Společnost Viptela
VeloCloud Okta
Základní vyrovnávání zatížení serveru      
Viditelnost napříč cloudy a analytiky uživatelů/sítí/aplikací            
Spolehlivost aplikací: Připojení k jakémukoli cloudu        
Zabezpečení aplikací zaměřené na uživatele (příklad: jednotné přihlašování)        

ZJIŠTĚNÍ SPOLEČNOSTI IDC
Jak organizace plánují zajištění doručování aplikací ve vícecloudovém světě?

Ceny a pocty

Společnost Citrix je připravena na každou příležitost týkající se ovladačů ADC kdekoli na světě.

Zobrazit zprávu

Firewall Citrix NetScaler AppFirewall je lídrem na trhu v oblasti efektivity zabezpečení, výkonu a nízkých celkových nákladů na vlastnictví

Zobrazit zprávu

NetScaler se postupně stal integrovanou a velice důležitou součástí našeho provozu. Nenapadá mě nic, co by jej ke svému provozu nevyužívalo.
Aaron Hutchinson
Webmaster, tým podpory serverové infrastruktury
Ministerstvo dopravy, Washington

Naše strategická partnerství

Prozkoumejte síťové produkty Citrix