Ikona networkingu

Sítě

Doručujte aplikace a data se zabezpečením, spolehlivostí a rychlostí, kterým důvěřují tisíce sítí po celém světě.

Sítě pro pobočky a WAN

NetScaler SD-WAN

Orchestrace a náhled

Systém řízení a analýz NetScaler

Společnost Citrix se ve zprávě Gartner Magic Quadrant umístila v kvadrantu lídrů pro ADC

Zobrazit zprávu

GARTNER je registrovaná ochranná známka a známka služeb společnosti Gartner, Inc., nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích a je používána se svolením. Všechna práva vyhrazena.

Řešení NetScaler pro poskytovatele služeb

Významně zlepšete zkušenosti zákazníků, chopte se nových obchodních příležitostí a virtualizujte své sítě.

Další informace  

Síťová řešení Citrix používaná v datovém centru nebo cloudu přináší vašemu podniku jasnou hodnotu

Zabezpečení a soulad s předpisy

  • Ochrana infrastruktury webu proti útokům DDoS, XSS, SSL a útokům prostřednictvím injektáže SQL
  • Zajištění dodržení standardu PCI DSS

Spolehlivost

  • Bezpečné doručení každé podnikové aplikace
  • Síťové analýzy pro veškerý mobilní, webový a desktopový provoz

Výkon

  • Lepší výkon aplikací pro mobilní i vzdálené uživatele a uživatele na pobočkách
  • Lepší výkon a kvalita aplikace Skype pro firmy

Obchodní pružnost

  • Zajištění kontinuity podnikání a zotavení po havárii IT
  • Zvětšení kapacity na vyžádání

Úspory nákladů

  • Konsolidace více řešení vzdáleného přístupu
  • Nižší náklady na WAN
NetScaler se postupně stal integrovanou a velice důležitou součástí našeho provozu. Nenapadá mě nic, co by jej ke svému provozu nevyužívalo.
Aaron Hutchinson
Webmaster, tým podpory serverové infrastruktury
Ministerstvo dopravy, Washington

Ceny a pocty

Naše strategická partnerství

Prozkoumejte síťové produkty Citrix

Doručování aplikací a vyrovnávání zátěže

Vzdálený přístup, SSO a monitorování VDI

ochrana webových aplikací a služeb

Sítě pro pobočky a WAN