Rozšiřte svou síť do cloudu pomocí jednoduchých a automatických mostů

Transformace do cloudu zahrnuje přechod od fyzických prostředků v datových centrech k virtuálním prostředkům ve veřejných cloudech, přičemž tento přechod zahrnuje i podnikové aplikace. Cloud se tak stává rozšířenou součástí sítě WAN a IT týmy potřebují propojení, které spojí distribuované podnikové kanceláře s pracovními úlohami v cloudu.

Další informace

Díky cloudovým mostům společnosti Citrix můžete rychle propojit firemní pobočky a umístění s aplikacemi spuštěnými v prostředích SaaS, IaaS nebo PaaS, jako jsou služby Amazon Web Services (AWS), platforma Microsoft Azure či platforma Google Cloud Platform (GCP), nebo v datovém centru. Řešení Citrix SD-WAN tato propojení automatizuje a poskytuje bezkonkurenční výkon pro aplikace, které jsou pro podnik a jeho aktivity zásadní, a pomáhá tak maximalizovat provozuschopnost a produktivitu. 

Citrix přináší novou úroveň výkonnosti a spolehlivosti pro SaaS využitím soukromé sítě na podnikové úrovni, která obchází veřejný internet. Se službou CitrixSD-WAN Cloud Direct získáte přímý partnerský vztah s tisíci aplikacemi SaaS a přes cloudové a síťové výměny 150, optimalizaci konečného místa určení, včetně převzetí služeb při selhání v řádu milisekund, komplexní kvalitu služeb a vyrovnávání zatížení připojení. Aplikace Cloud Direct spuštěná v SD-WAN určí na pobočce nejbližší bod přítomnosti (PoP) a využije nejoptimálnější trasy, což zvyšuje výkon a maximalizuje čas provozu služeb. Body přítomnosti aplikace Citrix Cloud Direct již fungují v USA a Evropě a jsou strategicky umístěny ve stejném zařízení nebo v rámci přístupu k tisícům aplikací SaaS do 1 ms.

Virtuální zařízení Citrix SD-WAN (VPX) je dostupné na webech Microsoft Azure, AWSGoogle Cloud. S nasazením VPX v cloudu IaaS nebo PaaS a místním zařízením Citrix SD-WAN bude moci vaše síť využít pokročilých funkcí, jako jsou komplexní technologie QoS, viditelnost v konečném místě určení, informovanost o zahlcení provozu a odolné propojení s převzetím služeb při selhání v řádu milisekund.

Díky řešení Citrix SD-WAN na obou koncích můžete rychle vytvářet připojení s vysokou dostupností k prostředkům VPC (virtuálního soukromého cloudu) nebo VNet (virtuální sítě). Vaše aplikace, síť i cloud chrání řada funkcí zabezpečení, včetně silného šifrování, připojení IPsec a integrované stavové brány firewall. Zajistěte, aby uživatelé měli v libovolném místě bezproblémový přístup k pracovním úlohám v cloudech a datových centrech a získali nejlepší prostředí pro cloudové a virtuální aplikace.

Řešení CitrixSD-WAN pro službu Azure Virtual WAN nabízí snadný a automatizovaný způsob, jak vytvořit rozsáhlé připojení na celosvětovou páteřní síť Azure společnosti Microsoft. Automatizuje propojení mezi pobočkami a cloudem, během pár minut rychle připojí všechny vaše pobočky. Zajistěte zabezpečený přenos internetem – pár kliknutími nakonfigurujte tunelová propojení IPsec z orchestrační služby CitrixSD-WAN. Sledujte stav připojení a podle potřeby přesměrujte provoz na alternativní tunelová propojení či centra. Díky celosvětové páteřní síti společnosti Microsoft můžete optimalizovat směrování tak, abyste zajistili nejlepší aplikační prostředí.

Automatizované nasazení SD-WAN platformou Azure navíc urychluje proces nasazení pomocí automatických instancí a centralizovaného zřizování virtuálních instancí SD-WAN. Z jediné konzoly SD-WAN můžete rychle a snadno zřídit, ověřit a připojit zařízení CitrixSD-WANVPX na platformě Azure ke své síti. Vaše pobočky tak budou v provozu rychle s minimální nutností ruční konfigurace.

Řešení Citrix SD-WAN a centrum Equinix Performance Hub s integrovaným řešením Equinix Cloud Exchange (ECX) poskytuje podnikům snadno spravovatelné síťové řešení, které je škálovatelné a spolehlivé pro hybridní a vícecloudová nasazení. Řešení CitrixSD-WAN vytváří zabezpečené virtuální překryvy více agregovaných propojení z firemních poboček přímo do provozoven společnosti Equinix na celém světě. Díky řešení ECX mohou podniky rychle začít používat další cloudové výpočetní zdroje a zdroje pro analýzu dat, když nastane špička v pracovní zátěži.

Řešení Citrix SD-WAN vybírá pro každou aplikaci nejlepší možnou cestu a zajišťuje tak vysokou kvalitu aplikací a umožňuje okamžité převzetí služby v případě ztráty či zhoršení síťového připojení. Díky řešení ECX mohou navíc organizace umožnit cloudové převzetí služeb při selhání tak, aby jejich aplikace nadále běžely i v případě výpadků. Služba ECX poskytuje hospodárné připojení s nízkou latencí ke cloudových poskytovatelům Microsoft Azure, AWS a Google Cloud a také optimalizované připojení k aplikacím SaaS včetně Microsoft Office 365.

Produkt Citrix

Citrix SD-WAN

  • Automatizuje cloudové mosty s výběrem připojení
  • Eliminuje latenci a přetížení provozu pomocí inteligentního výběru trasy v reálném čase na úrovni paketů
  • Usnadňuje správu a řízení provozu pomocí inteligentního směrování založeného na zásadách