Konsolidace řešení vzdáleného přístupu na základě modelu nulové důvěry.

Aplikace se vyvinuly. Postupné přidávání samostatných řešení s cílem poskytovat aplikace v tradičních, mobilních, BYOD a cloudových prostředích zkomplikovalo infrastrukturu datových center. Správa a zabezpečení podniku plného dodatečných VPN, monitorů a bran zvyšuje náklady a vyžaduje složitější administrativu. Síť se tak stává příliš rigidní a zranitelnější vůči bezpečnostním rizikům. Nekonzistentní uživatelské rozhraní a nutnost používat několik hesel a adres URL k přístupu k aplikacím také zhoršují uživatelské prostředí. 

Citrix poskytuje řešení SSL VPN založené na modelu nulové důvěry, které uživatelům ze vzdálené oblasti poskytuje kontextuální přístup k síti, aplikacím a datům.

Další informace

Brána Citrix Gateway jako konsolidovaný a zabezpečený front-end poskytující SSL VPN a zabezpečený přístup v rámci všech interních, webových a cloudových prostředků poskytuje konzistentní a bezproblémové uživatelské prostředí. Rovněž zjednodušuje vytváření a správu jinak různorodých zásad přístupu. Díky jednomu řešení se můžete spolehnout na konzistentní soubor pravidel přístupu a nižší bezpečnostní rizika.

Brána Citrix Gateway nabízí zabezpečený vzdálený přístup k jakýmkoliv aplikacím, zdrojům sítí, datům, bez ohledu na to, zda se jedná o webové, SaaS, mobilní či virtuální aplikace nebo zastaralé aplikace typu klient-server. Konsolidovaný přístupový bod poskytuje správcům centralizované řízení zásad, včetně granulárního řízení na úrovni aplikace založeného na síti nebo zařízení.

Brána Citrix Gateway kromě toho umožňuje uživatelům obnovit hesla z portálu Gateway – což eliminuje závislost na oddělení podpory a snižuje náklady na obnovu hesel.

Brána Citrix Gateway poskytuje nepřetržitě dostupné připojení, které uživatelům umožňuje přesun z kanceláře do vzdáleného nebo Wi-Fi připojení, aniž by to ovlivnilo relaci SSL VPN. Když se uživatel přesune z kanceláře domů, automaticky se připojí k podnikové síti hned, jak bude k dispozici přístup k internetu.

Brána Citrix Gateway poskytuje přístup k intranetovým zdrojům prostřednictvím jakéhokoliv nativního prohlížeče nainstalovaného v zařízení koncového uživatele. Správci mohou nastavit kontextuální ovládání zásad, naskenovat zařízení koncových uživatelů a poté vynucovat příslušnou úroveň ověření a zásad přístupu.

Řídicí panel řešení Citrix Application Delivery Management extrahuje informace z brány Citrix Gateway a poskytuje komplexní pohled na všechny relace přístupu založeného na TCP, HTTP a HDX. Integrace služby HDX Insight zajišťuje sledování a audity provozu HDX souvisejícího s prostředími Citrix Virtual Apps and Desktops, zatímco funkce Gateway Insight poskytuje sledování a audit chyb souvisejících s ověřováním uživatelů, selháním kontrol koncových bodů nebo jakýmkoliv SSO pro provoz libovolné aplikace procházející přes Citrix ADC.  

Brána Citrix Gateway poskytuje funkci jednorázového hesla pro vícefaktorové ověření (MFA) a rovněž uživatelům umožňuje snadno ověřit identitu mobilního zařízení jedním potažením prstem do aplikace Citrix SSO. Poskytuje kontextuální zásady pro MFA, které umožňují konfiguraci libovolného počtu kroků ověření na základě modelu nulové důvěry a zajišťují přístup k důvěrným datům na základě uživatelské role, umístění a stavu zařízení. Podporuje ověřovací mechanismy LDAP, RADIUS, TACACS, Diameter a SAML 2.0.

Dělené tunelové propojení zmírňuje omezení výkonu, zachovává šířku pásma a vylepšuje prostředí při současném přístupu k různým doménám zabezpečení, jako je internet nebo firemní zdroje v síti. Brána Citrix Gateway poskytuje dělené tunelové propojení na základě IP adresy a domény. Díky této funkci mohou zákazníci směrovat potřebný provoz přes bránu Citrix Gateway a uživatelé mají rovněž přístup přímo na internet, a to bez nákladného provozu do datového centra.

Produkt Citrix

Citrix Gateway

  • Umožňuje poskytování výkonných aplikací v jakémkoliv místě v libovolném zařízení
  • Poskytuje špičkový vzdálený přístup prostřednictvím zabezpečené webové brány
  • Přináší lepší uživatelské prostředí díky jednotnému přihlášení a jedné adrese URL pro přístup ke všem aplikacím
  • Eliminuje potřebu několika samostatných řešení a šetří peníze a čas nutný na údržbu.
  • Poskytuje dělené tunelové propojení na základě IP adresy a domény.