Konsolidujte starší řešení pro vyrovnávání zátěže

Pokud jde o optimalizaci datových center, možnosti zlepšování provozu často ztěžuje tradiční infrastruktura. Starší sítě jsou fragmentované a neefektivní a spojují narůstající objemy dat a aplikací s fyzickými servery – to vede ke vzniku omezení pro data aplikací a uživatelů. S postupným rozvojem virtualizace se nijak neřeší nízká efektivita sítí. Bez správného řešení sítí ztrácí podniky své peníze, čas a produktivitu.

Se zvýšenou spotřebou dat v dnešním mobilním firemním světě se podpora vyššího pracovního zatížení v tradičních datových centrech stává stále náročnější. Citrix zvyšuje praktičnost a možnost podpory vyšších pracovních zatížení s menším počtem datových center a méně rozsáhlou síťovou infrastrukturou, a to pomocí konsolidačních technologií.

Další informace

Podniky se přesouvají od fyzických datových center, aby chránily a zlepšovaly přenosy svých dat. Protože výkonnost sítí se opožďuje za technologií cloudů, je to dokonalá příležitost ke konsolidaci datových center.

Existuje mnoho důvodů, proč aktualizovat infrastrukturu datových center. Méně datových center znamená zmenšení počtu fyzických úložišť, snížení spotřeby energie a zjednodušení IT prostředí. Navržením infrastruktury nové generace a konsolidováním datových center prostřednictvím řešení Citrix mohou podniky využívat vynikající hustotu konsolidace, plynulou integraci sítě, nulové dopady mezi instancemi a schopnost růst bez přidávání hardwaru. Konsolidace nabízí výraznou návratnost investic a bezpracnou škálovatelnost díky cloudovému řešení.

Plány na konsolidaci datových center by měly zahrnovat strategii zajišťující hladkou integraci. NetScaler SDX je komplexní řešení, které kombinuje virtualizaci kontrolerů ADC a serverů a poskytuje optimalizaci infrastruktury a zabezpečení. NetScaler SDX umožňuje několika instancím řešení NetScaler pracovat na jediném fyzickém zařízení, které zvládne pracovní zatížení několika virtuálních zařízení.

Díky nabídce plně vybavené platformy je NetScaler motorem moderní infrastruktury cloudu a datového centra v masivním měřítku. NetScaler SDX dokáže konsolidovat více samostatných zařízení do jediného síťového serveru. Díky své vysoké pracovní účinnosti a licencování způsobem „plať podle svého růstu“ se jedná o jediné řešení, které musí stát za vaší sítí, až bude vaše podnikání růst.

Produkt Citrix

NetScaler ADC

  • Konsolidujte datová centra s důvěrou prostřednictvím flexibilního, na aplikace zaměřeného škálovatelného síťového řešení
  • Spravujte až 115 nezávislých instancí řešení NetScaler na jediném zařízení