Vybudujte lepší síť pro mobilní operátory

Přichází věk 5G a internetu věcí a poskytovatelé komunikačních služeb musí být schopni snadno nasadit vysoce výkonné, vysoce škálovatelné síťové služby, které zlepšují zkušenosti zákazníků a generují nové zdroje příjmů. Příklady takových služeb zahrnují optimalizace TCP, optimalizace videaCGNAT.

Poskytovatelé služeb se zároveň vyvíjejí a začínají využívat nový typ síťové architektury nazývaný virtualizace síťové funkce (NFV), která slibuje flexibilitu, pružnost a významné snížení kapitálových a provozních výdajů při nasazení plně virtualizované sítě.

Virtualizace a konsolidace Gi-LAN

Další informace

Operátoři mobilních sítí musí poskytovat prémiové zákaznické zkušenosti, a zajišťovat si tak loajalitu stávajících zákazníků a přitahovat i nové. V mnoha zemích se zkušenosti zákazníků bezdrátových sítí měří a publikují, což působí neustálý tlak na měření a zlepšování výkonu.

Společnost Citrix má více než 10 let zkušeností v oboru optimalizace přenosů a zlepšování zkušeností zákazníků. Řešení NetScaler dokáže také spravovat přenosy videí, a to i když jsou šifrované. Pomocí NetScaler TCP a optimalizace šifrovaných videí můžete dosáhnout významně kratších dob spouštění videí, dob načítání webových stránek a lepší prostupnosti. Významně se tak zlepšují zkušenosti zákazníků, zvyšuje se loajalita a snižuje se jejich fluktuace. Pro své zákazníky můžete také spustit zcela nové typy videoslužeb s vědomím, že dokážete spravovat přenosy a zajistit jejich ziskovost.

Chcete-li virtualizovat a orchestrovat svoji síť, musí být klíčové funkce sítě dostupné na komerčně dostupném hardwaru (COTS) a musí se hladce integrovat se softwarem pro orchestraci.

Mobilní služby NetScaler můžete okamžitě nasadit na hardware COTS. Jediná virtuální instance může dosáhnout výkonu 100 Gb/s a prostřednictvím clusteringu lze dosáhnout úrovní výkonu o několika terabitech. Vysoká dostupnost (HA) typu carrier-grade a licencování systému placení za využívané služby doplňují celkový obraz.

Jestliže dnes ještě nejste připraveni na virtuální prostředí, můžete nasadit fyzická zařízení Citrix NetScaler carrier-grade T1000 a v budoucnu hladce přejít na virtuální zařízení. Služby NetScaler jsou přesně stejné, ať už jsou konsolidované na vyhrazeném zařízení, nebo nasazené jako funkce virtuální sítě (VNF).

Pro orchestraci poskytuje systém řízení a analýz (MAS) NetScaler správu, orchestraci a viditelnost mobilních služeb NetScaler. MAS představuje účinného správce virtualizace síťových funkcí (NFV) a poskytuje stejné rozhraní pro systémy orchestrace nezávisle na tom, jak jsou služby řešení NetScaler nasazeny Získáte tak úplnou ochranu investice a zároveň hladkou cestu k migraci na NFV.

DNS překládá plně kvalifikované názvy domén (FQDN) využívané zákazníky a aplikacemi na IP adresy. Potřeba DNS rychle roste, ale zároveň rostou a rozvíjejí se i bezpečnostní hrozby. Pokud DNS nefunguje, nefunguje ani vaše síť, takže je klíčové zajistit, aby byla služba chráněna a byl zajištěn její neustálý provoz.

NetScaler přináší bohatou sadu funkcí DNS, funguje jako autoritativní server DNS (ADNS) a také poskytuje vyvažování zatížení a ukládání do mezipaměti. Co se týče zabezpečení DNS, NetScaler podporuje DNSSEC a dokáže chránit proti různým konkrétním útokům na služby, například DDoS, otrava DNS a dalším.

Carrier-grade překlad síťových adres (CGNAT či CGN) nebo také large-scale NAT představuje klíčovou síťovou funkci, která vám umožňuje zachovat investice do IPv4 a spravovat migraci na IPv6.

NetScaler poskytuje službu s úplnými funkcemi CGNAT, kterou lze nasadit jako funkci virtuální sítě na hardwaru COTS nebo konsolidovat s dalšími síťovými službami v carrier-grade zařízení.

Existuje urgentní potřeba zjednodušit síť za účelem optimalizace výkonu, zvýšení flexibility a přizpůsobení se růstu.

Navíc k optimalizaci TCP, optimalizaci videa, DNS službám a CGNAT NetScaler také poskytuje filtrování obsahu, prevenci útoků DDoS, řetězení služeb a řadu služeb ADC (Application Delivery Controller). A samozřejmě, všechny tyto služby lze nasadit, spravovat a orchestrovat konzistentním způsobem prostřednictvím NetScaler MAS, ať už jsou nasazovány u zařízení, nebo jako funkce virtuální sítě.  

Systém řízení a analýz (MAS) NetScaler a NetScaler
pro mobilní operátory

  • Úplná sestava služeb/VNF (optimalizace TCP, CGNAT, optimalizace videa, řízení přenosů, využívání mezipaměti u DNS, vyrovnávání zatížení, prevence útoků DDoS)
  • Plně připraveno na NFV a SDN
  • Nejlepší poměr ceny a výkonu, ať už je systém nasazen jako fyzické zařízení, nebo jako sada funkcí virtuální sítě
  • Hladká migrace z fyzického na hybridní a virtuální model
  • Plně integrováno se systémy orchestrace
  • Jedinečná funkčnost pro optimalizaci videa s adaptivním tokem dat i v případě šifrování

Podívejte se

Adaptivní optimalizace toku dat

Podívejte se, jak adaptivní optimalizace toku dat Citrix řeší potíže ABR v mobilním prostředí.

Čtěte

Optimalizace šifrovaných videí 

Zlepšete zkušenosti zákazníků i v případě šifrování přenosů.

Prozkoumejte

Další zdroje Telco

Pročtěte si stručné přehledy řešení, bílé knihy a další dokumenty.