Zajistěte zabezpečení SD-WAN pro pobočku, datové centrum a cloud

Jak se pracovní úlohy a aplikace přesouvají z datových center do veřejných cloudových prostředí, zastaralá architektura centrálních a koncových uzlů, kde body vynucení sítě a zabezpečení koexistují v každé firemní pobočce, si vyžaduje flexibilnější a agilnější přístup. Pokud jde o zabezpečení SD-WAN, podniky by měly mít možnosti, které jsou rámovány parametry nákladů, velikostí podniku, dodržováním předpisů a dostupností interních zdrojů IT. Zabezpečení může být zcela distribuované, centralizované nebo hybridní. Zásadní otázkou zůstává, jak docílit maximálního výkonu a zároveň zajistit, že SD-WAN bude i nadále poskytovat uživatelům, aplikacím a datům v pobočkách, datových centrech a cloudech kvalitní ochranu před stále se zvyšujícím množstvím kybernetických hrozeb. 

Další informace

Integrovaný firewall Citrix SD-WAN je navržený tak, aby posílil vaše zabezpečení víceúrovňovou ochranou a vy jste je tak mohli rozšířit nad rámec datového centra do rozlehlé sítě. Řešení Citrix SD-WAN vám dodá jistotu, že je váš prostor zabezpečený firewallem, který certifikovala organizace ICSALabs. Tento model doplňuje váš důvěryhodný firewall v datovém centru a chrání infrastrukturu pracoviště před kybernetickým sledováním a nízkoúrovňovými útoky bez omezení výkonu sítě.

Citrix spolupracuje s předními řešeními zabezpečení, např. Palo Alto Networks Prisma Access (dříve známe jako GlobalProtect Cloud Service) a Zscaler Secure Internet Gateway, a poskytuje rozptýleným firemním pobočkám možnosti služby Secure Web Gateway. Pouhými několika kliknutími v orchestrační službě CitrixSD-WAN můžete rychle vytvářet tunelová propojení IPsec mezi pobočkami a místními branami zabezpečení ve veřejném cloudu Prisma. Pokud hledáte rozšiřitelné řešení založené na provozních výdajích, tato integrace rovněž nabízí další služby prvotřídního zabezpečení, například pokročilou ochranu před hrozbami a informace o hrozbách jako prevenci před útoky nultého dne. Dává vám tak naprostou kontrolu.

V případě poboček, které vyžadují nejpokročilejší ochranu nad rámec integrovaného firewallu, CitrixSD-WAN1100 integruje řešení Palo Alto VM-50/100, které běží jako virtuální firewall nové generace. Jakožto hostitelská platforma je CitrixSD-WAN1100 vysoce výkonné zařízení připravené pro SDN/NFV s technologií osmi virtuálních procesů a s propustností rozlehlé sítě ve výši 1 Gb/s. Kombinace řešení CitrixSD-WAN a firewallu Palo Alto představuje nejlepší řešení, které je ideální pro organizace hledající konsolidaci zařízení s hraniční rozlehlou sítí a odvětví fungující podle požadavků přísných předpisů, např. HIPAA, PCI-DSS a GDPR.

Produkt Citrix

Citrix SD-WAN

  • Segmentuje vaši síť a chrání úrovně dat, řízení a správy pomocí integrovaných funkcí zabezpečení, které jsou standardem ve fyzických i virtuálních verzích řešení CitrixSD-WAN.
  • Chrání před kybernetickým sledováním a nízkoúrovňovými útoky posílením centralizovaného firewallu v datovém centru díky firewallu CitrixSD-WAN integrovanému na pobočkách.
  • Využívá hloubkovou integraci technologií s předními partnery v oboru a přináší řadu cloudových a místních služeb zabezpečení – od základní služby Secure Web Gateway po pokročilý firewall nové generace (NGFW).