Získejte viditelnost do virtuálních aplikací, ploch a uživatelů

Váš digitální pracovní prostor zjednodušuje správu a poskytování ploch a aplikací po celé vaší organizaci. Potřebujete ale podrobnou viditelnost do přenosových toků, abyste porozuměli problémům s výkonem aplikací a dokázali je opravit, vyřešili problémy s přístupem uživatelů a zajistili uživatelům vysoce výkonné uživatelské prostředí.

Další informace

Technologie HDX Insight v řešení Citrix Application Delivery Management umožňuje správcům zkoumat síťová data z různých úhlů (např. podle ploch, aplikací, uživatelských skupin, jednotlivých uživatelů), což umožňuje rychlejší analýzu hlavních příčin. Kromě konzoly služby Citrix Application Delivery Management mohou správci řešení Citrix Virtual Apps and Desktops zobrazit data přehledů technologie HDX Insight přímo v rámci konzoly Citrix Director. Můžete si zobrazit také informace o zpoždění a latenci na úrovni TCP a současně získat podrobný rozpis latence relace protokolu ICA podle klienta, ICA RTT a serveru. Tyto informace je možné zobrazit v reálném čase nebo se můžete podívat na historické informace, to vše na jednoduše srozumitelných ovládacích panelech.

Citrix Application Delivery Management poskytuje následující sestavy v zobrazení historických dat i dat v reálném čase

  • Nejaktivnější uživatelé podle počtu spuštěných aplikací a ploch, spotřeby šířky pásma, informací o klientském zařízení, počtu spuštěných aplikací, aktivních relací, aktivních ploch a latence
  • Nejaktivnější plochy (v konkrétním časovém rámci) v rámci všech uživatelů řešení Citrix Virtual Apps a Desktops podle celkového počtu spuštění, vytvořených relací, doby provozu a latence relace.
  • Nejaktivnější aplikace (v konkrétním časovém rámci) v rámci všech uživatelů řešení Citrix Virtual Apps and Desktops podle doby aktivity a celkového počtu spuštění

Funkce Gateway Insight v řešení Citrix Application Delivery Management poskytuje viditelnost chyb, na které uživatelé narazí při přihlášení, a to bez ohledu na režim přístupu.

Funkce Gateway Insight vám umožňuje zobrazit následující informace:

  • Seznam přihlášených uživatelů, počet aktivních relací, počet spotřebovaných bajtů a licence používané všemi uživateli 
  • Analýza koncového bodu (EPA), ověření, jednotné přihlášení (SSO) a chyby spuštění aplikace pro určitého uživatele 
  • Detaily aktivních a ukončených relací pro určitého uživatele  

Citrix Application Delivery Management rovněž poskytuje viditelnost důvodů, proč selhala spuštění virtuálních aplikací. Můžete tak lépe řešit problémy se selháním při spuštění aplikace nebo přihlášení. Zobrazte si počet spuštěných aplikací, aktivních relací, spotřebu bajtů a šířky pásma podle aplikací. Také se můžete u konkrétní aplikace podívat na podrobnosti o uživatelích, relacích, šířce pásma a chybách při spuštění.

Na rozdíl od jiných řešení, která mají několik kontaktních bodů a vyžadují složitou konfiguraci síťových naslouchacích zařízení nebo rušivého agentského softwaru, dává služba Citrix Application Delivery Management organizaci komplexní pohled na stávající infrastrukturu kontrolerů Citrix ADC, bran Citrix Gateway nebo instancí řešení Citrix SD-WAN. Potřebné nástroje jsou již součástí těchto řešení. Stačí je zapnout a nakonfigurovat pro řešení Citrix Application Delivery Management.

Produkt Citrix

Citrix Application Delivery Management

  • Viditelnost zaměřená na aplikace a analýzy aplikací nasazených v libovolném cloudu
  • Automatizace služeb poskytování aplikací ve veřejném cloudu i v budovách firem.
  • Podpora vysoké dostupnosti aplikací napříč prostředími s více cloudy