Komplexní správa, viditelnost a automatizace sítí a aplikací

Viditelnost a analýzy: Chybějící krok ke skvělému doručování aplikací

Spravujte, sledujte a odstraňujte potíže v celé infrastruktuře Citrix ADC z jednotné konzole

Citrix Application Delivery Management je centralizovaným řešením pro správu, analýzu a orchestraci sítě. Z jediné platformy mohou správci prohlížet, automatizovat a spravovat síťové služby pro rozšířené architektury aplikací.

Prozkoumejte hlavní případy použití služby Citrix Application Delivery Management

Citrix Application Delivery Management vám s použitím inteligentních analýz poskytne plnou viditelnost a přehledy v rámci řešení Citrix Virtual Apps a Desktops. Při virtualizaci aplikací a ploch se spoléháte na řešení Citrix Virtual Apps a Desktops. Základem virtualizačních řešení Citrix je technologie Citrix HDX, která je navržena tak, aby inteligentně přizpůsobovala náš protokol Independent Computing Architecture (ICA™) širokému spektru uživatelských a síťových scénářů. Služba Citrix Application Delivery Management poskytuje jedinečný pohled na celkový výkon technologie Citrix HDX a protokolu ICA, se kterým získáte přehled potřebný k optimalizaci doručování virtuálních aplikací a desktopů Citrix.

Další informace o řešení Citrix Application Delivery Management pro Citrix Virtual Apps and Desktops

S nárůstem složitosti požadavků na vaši síť rostou také nároky na správu vašich síťových služeb. V důsledku těchto výzev se zvyšují náklady a snižuje produktivita.

Citrix Application Delivery Management usnadňuje správu vaší infrastruktury pro poskytování aplikací. Pomocí automatizace nastavení a automatického rozpoznávání služeb umožňuje služba Citrix Application Delivery Management rychlejší připojení zařízení, snižuje počet chyb během aktualizací a zefektivňuje poskytování služeb. Automatizace zaměřená na aplikace umožňuje správcům věnovat méně času a úsilí detailním úkolům a individuální konfiguraci zařízení, uvolňuje jim ruce a snižuje provozní náklady. Schopnost orchestrace vám také umožní automatizovat propojení síťových služeb s technologií SDN a platformami pro správu cloudu.

Rozšiřování počtu aplikací může zvýšit jak složitost infrastruktury a provozní náklady, tak i bezpečnostní rizika. Pokud chtějí dnešní organizace dostat situaci opět pod kontrolu a úspěšně se rozšiřovat, musí se při správě podniku zaměřit především na správu aplikací.

Citrix Application Delivery Management spravuje, sleduje a odstraňuje potíže při globálním poskytování vašich aplikací z datového centra do firemních poboček pomocí jednoduché jednotné konzoly. Data z analýzy sítě v reálném čase jsou sbírána a srovnávána u všech uživatelů a zařízení, aby mohla poskytnout komplexní obraz dané infrastruktury. Citrix Application Delivery Management umožňuje rychle a efektivně identifikovat a řešit výkonnostní problémy i bezpečnostní hrozby.

Neplatné a nepoužívané certifikáty SSL představují problém jak pro uživatele, tak pro vaši firmu. Citrix Application Delivery Management ve všech ohledech zjednodušuje správu certifikátů. Z jednoduché konzole můžete zavést automatizovaný proces, který zajistí správného vystavitele, sílu klíče a správný algoritmus a zároveň povede seznam certifikátů, které nejsou využívány nebo brzy vyprší.

Další krok