Zpráva společnosti Gartner 2017: Strategický plán pro mobilní zařízení a koncové body

With mobility leading the change in which work gets done, organizations should provide their end users with an agile workspace that provides a seamless experience across devices and platforms.

Download the 2017 report from Gartner, "Strategic Roadmap for Mobile and Endpoints," and learn how a mobile and endpoint strategy can help you to:

  • Reduce management footprint for your organization
  • Move away from platform dependent apps
  • Prepare for the future of work

Pokud chcete získat okamžitý přístup ke zprávě, zaregistrujte se.

GARTNER je registrovaná ochranná známka a známka služeb společnosti Gartner, Inc., nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích a je používána se svolením. Všechna práva vyhrazena.

Společnost Gartner nedoporučuje žádného dodavatele, produkty ani služby uvedené v jejích publikacích a nedoporučuje uživatelům vybírat pouze dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Publikace společnosti Gartner se skládají z názorů výzkumné organizace společnosti Gartner a nelze je vykládat jako konstatování skutečnosti. Společnost Gartner se zříká veškerých záruk, ať už vyjádřených či nevyjádřených, pokud jde o tento výzkum, včetně jakýchkoli záruk týkajících se obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.