Optimalizujte přenosy v síti s využitím dat v reálném čase

Vylepšete uživatelské prostředí s využitím nejdostupnějšího a nejrychlejšího systému správy přenosů

Řešení Citrix Intelligent Traffic Management je nejdostupnější a nejrychlejší systém správy přenosů na světě, který využívá technologii Cedexis, kterou jsme v nedávné době zakoupili. Naše pokročilá správa přenosů vylepšuje uživatelské prostředí tím, že využívá velké objemy dat a směruje uživatele k jimi vyžádanému obsahu lépe než jakákoli jiná podobná služba.

Získejte více z řešení Citrix Intelligent Traffic Management

Na základě informací z miliard měření reálných uživatelů (RUM) prováděných denně ve všech možných částech internetu přizpůsobuje řešení Citrix Intelligent Traffic Management dynamicky přenosy prostřednictvím nasazení více cloudů, sítí CDN a aplikací a optimalizuje tak uživatelské prostředí a provozní náklady. Díky důkladné znalosti stavu internetu založené na empirických měřeních můžete směrovat žádosti uživatelů k tomu nejvhodnějšímu zdroji obsahu.

  • Využijte ke směrování uživatelů k vašim cloudovým prostředkům prediktivní DNS, který je znávaný jako nejrychlejší systém DNS na světě.
  • Umožněte automatické převzetí služeb alternativními servery s obsahem, sítěmi CDN nebo cloudy, když nastane provozní či technická chyba nebo jiná závažná událost.
  • Směrujte žádosti na infrastrukturu, která poskytne pro daného uživatele nejlepší možný výkon, a zajistěte mu tak ty nejlepší dostupné možnosti.
  • Směrujte přenosy na nejekonomičtější prostředky bez dopadu na výkon, a mějte tak pod kontrolou náklady.

Podívejte se podrobně na hlavní případy použití řešení Citrix Intelligent Traffic Management

Další případy použití

Zajistit přenosy v reálném čase, které budou nákladově efektivní, může být složité. Může to představovat velkou zátěž jak pro doručování v konečném místě určení, tak i pro vaše zákazníky. Pokud použijete řešení Citrix Intelligent Traffic Management ke správě doručování stahovaného softwaru nebo velkých souborů, můžete tak zajistit nejlepší možný způsob přenosu a udržet přitom výdaje pod kontrolou. Citrix dokáže vylepšit stahování velkých souborů a zároveň zvýšit úspornost. Stahování obsahu optimalizované pro uživatele vám pomůže vyhnout se shlukování a minimalizovat dodatečné poplatky. Když bude podnik vědět, která síť Content Delivery Network (CDN) má nejlepší propustnost, dokáže zajistit optimalizaci doručení koncovému uživateli na 100 %.  

Partneři pro doručování obsahu mají různé silné i slabé stránky v závislosti na množství faktorů: geografické pokrytí, architektury, náklady, použité modely atd. To je důvod, proč se může v různých okamžicích velmi lišit doba provozu a latence. Rozhodnout, která síť, cloud nebo datové centrum pro doručování obsahu je u jednotlivých uživatelů pro vaše jedinečné potřeby tím nejlepším řešením, je naprosto zásadní. V globálním měřítku je potřeba učinit celou řadu rozhodnutí. Řešení Citrix, které automatizuje tento proces a umožňuje dynamické rozhodování o způsobu doručování obsahu v síti, zajišťuje nejlepší možné uživatelské prostředí při efektivních nákladech.

Doručování prostřednictvím architektury více sítí CDN představuje pro týmy moderních provozních oddělení to nejlepší možné řešení. Když bude zajištěný nepřerušovaný provoz a k dispozici bude více alternativ doručování, budou moct týmy pracovat bez obav a budou schopné redukovat nepříznivé dopady v návaznosti na dodavatele. Pokud budete schopní vyrovnávat zatížení při doručování svých aplikací, videí a webového obsahu prostřednictvím více sítí CDN, budete pro svoje koncové uživatele moci zajistit ochranu před nestálostí a výpadky sítě. Softwarově definovaná doručovací logika řešení Citrix Intelligent Traffic Management rozhoduje v reálném čase, která síť CDN se použije, a to na základě dat z komunity skutečných uživatelů a sledování aplikací a na základě jakýchkoliv dalších parametrů, které jsou důležité pro váš podnik.

Migrace do cloudu může být riskantní. Není to tak jednoduché jako vytvořit celý obsah na novém místě a přepnout přepínač. Aplikace je nutné doručovat efektivně před migrací, během ní i po ní a musí být neustále k dispozici. S řešením Citrix Intelligent Delivery Management jste to vy, kdo rozhoduje o způsobu, jakým se bude doručovat váš obsah. Jednoduché rozhraní se dá snadno naprogramovat tak, aby směrovalo uživatele k obsahu na základě pravidel, která určíte vy sami. Nejste omezeni limitovanými pravidly dodavatelů používajících k vyrovnávání zatížení tradiční globální servery. Také migrace vašich služeb může probíhat vámi požadovanou rychlostí.

Je prozíravé přesunout služby jednu po druhé, vyzkoušet je a potvrdit, že fungují – řešení Citrix vám to umožní. Když vytvoříte službu v cloudu a vyberete určitý počet uživatelů, kteří k ní mají v jednotlivých místech přístup, bude možné vyhodnotit, jestli služba funguje, ještě před tím, než ji plně spustíte. Protože máte možnost, pokud něco nefunguje, vrátit služby zpátky, snižuje se riziko ztráty uživatelů a zlepšuje se celkové uživatelské prostředí.

Všechny aspekty řešení Citrix Intelligent Traffic Management se řídí daty sledování reálných uživatelů.

Řešení Citrix shromažďuje každý den informace z více než 50 000 sítí.

Denně měříme přes 130 cloudů, sítí CDN a datových center.

Stovky miliónů klientů generují každý den přes 14 miliard datových bodů měření reálných uživatelů (RUM).

Další krok

Podívejte se, jak řešení Citrix Intelligent Traffic Management poráží konkurenci