Poskytujte bezpečné virtuální aplikace a desktopy

Dejte zaměstnancům zabezpečený vzdálený přístup a současně omezte náklady na IT

Pouze Citrix poskytuje kompletní řešení pro virtuální aplikace a plochy, které splní potřeby vašeho podniku.  Dopřejte zaměstnancům svobodu pracovat odkudkoli a zároveň omezte náklady na IT.  Poskytujte aplikace pro systémy Windows a Linux, webové aplikace, aplikace SaaS a plně virtuální plochy z libovolného cloudu – veřejného, místního či hybridního.

Přehled řešení Citrix Virtual Apps and Desktops

Projděte si hlavní případy použití řešení Citrix Virtual Apps a Desktops

Další případy použití

Víc než 100 miliónů lidí používá aplikaci Skype for Business k pracovní komunikaci. Podle společnosti Microsoft 79 % firemních zákazníků v USA používá nebo plánuje používat k zajištění telefonické komunikace Skype for Business. A tři ze čtyř zákazníků společnosti Citrix zavádějících jednotnou komunikaci se rozhodují pro Skype for Business.

Bez řádného zvážení a návrhu optimalizace bude zkušenost uživatelů virtuálních aplikací a ploch s aplikací Microsoft Skype for Business pravděpodobně podprůměrná. Citrix však nabízí řešení. Řešení Citrix Virtual Apps a Desktops zahrnuje balíček pro optimalizaci v reálném čase HDX, vyvinutý a schválený ve spolupráci se společností Microsoft. Ten umožňuje publikovat Skype for Business jako virtualizovanou aplikaci nebo aplikaci na virtuální ploše se stejným výkonem, jaký má lokální instalace.

Další informace o poskytování aplikace Skype for Business pomocí řešení Citrix Virtual Apps and Desktops

Citrix nabízí několik možností nasazení infrastruktury VDI pro řešení Citrix v platformě Microsoft Azure. Zákazníci mohou zajišťovat a předávat zátěže na cloudovou platformu Microsoft Azure, čím se snižují celkové náklady na IT a zvyšuje efektivita. Nebo si mohou zvolit nasazení infrastruktury VDI pomocí cloudových služeb společnosti Citrix na platformě Microsoft Azure.

Řešení Citrix Virtual Desktops Essentials, které je navržené výhradně pro platformu Azure Marketplace, zjednodušuje migraci na Windows 10 a nasazení a nepřerušované dynamické škálování tohoto operačního systému. Současně uživatelům přináší bohaté uživatelské možnosti. Řešení Citrix Virtual Apps Essentials spojuje jednoduchost služby Microsoft Azure RemoteApp se zabezpečením podniku a rozsahem řešení Citrix Virtual Apps. Nová služba Essentials řešení Citrix Virtual Apps staví na vizi služby Azure RemoteApp společnosti Microsoft. Využívá špičkových technologií řešení Citrix Virtual Apps a poskytuje dodatečné možnosti správy, uživatelské prostředí a funkce zabezpečení.

Další informace o řešeních cloudové infrastruktury VDI na platformě Azure

Zvyšuje se poptávka dnešní mobilní pracovní síly na zabezpečený přístup ke klíčovým vysoce výkonným aplikacím a plochám systému Linux z jakéhokoliv zařízení. Tyto zdroje systému Linux jsou zásadní pro mnohá odvětví, například ta, která provádějí výzkum a vývoj čipů či numerické výpočty pro finanční a vědecké modelování nebo která poskytují svým inženýrům a vývojářům vlastní speciální aplikace pro Linux.

Řešení Citrix Virtual Apps a Desktops poskytuje uživatelům zabezpečený přístup ke klíčovým specializovaným pracovním plochám systému Linux ze zařízení s jiným operačním systémem. Správci IT mohou spravovat aplikace a plochy systémů Windows i Linux z jediné konzole, zjednodušit tak architekturu a zvýšit návratnost investic díky tomu, že nebudou potřebovat další hardware.

Více o poskytování pracovních ploch a aplikací Linux 

Návrhářské a výrobní společnosti si osvojují nový přístup k IT. Místo instalování aplikací CAD na nákladné špičkové pracovní stanice přesunují pracovní plochy, aplikace a data k provozovatelům datacenter a cloudů, kde k nim mohou uživatelé bezpečně přistupovat podle potřeby odkudkoliv. Aplikace a plochy běží centrálně buď na virtuálních, nebo na fyzických serverech. Umožňují tak lidem pracovat z jakéhokoliv zařízení, které si vyberou, třeba i z tabletu. Síťové optimalizace zajišťují prostředí, které vypadá a chová se přesně jako špičkový tradiční počítač bez ohledu na typ přístupu.

Nejkompletnější a nejefektivnější řešení virtualizace 3D aplikací přichází s technologií Citrix, dlouhodobou jedničkou v oboru virtualizace a mobilního pracovního stylu. Toto řešení je přístupné z jakéhokoliv zařízení a poskytuje technologie pro komprimaci a akceleraci grafiky, které dokáží optimalizovat profesionální 3D grafické aplikace na sítích s malou šířkou pásma a vysokou latencí. Řešení společnosti Citrix je navržené pro hladkou integraci a osvědčené v náročných výrobních prostředích. Spojuje v sobě vysoký výkon s jednoduchostí a spravovatelností, se kterými se bodová řešení ani neucelené strategie nemohou srovnávat.

Získejte informace o řešeních Citrix Virtual Apps and Desktops s funkcí HDX 3D Pro

S rostoucím množstvím ransomwaru, malwaru a krádeží dat, které pocházejí z prohližení internetu uživateli, hledají organizace řešení, která oddělují vysoce rizikové webové přenosy a spouštění webového kódu od vnitřní důvěryhodné sítě. Aby uspokojila tuto poptávku, společnost Citrix představila řešení Citrix Secure Browser Standard Service. Řešení Citrix Secure Browser Standard Service chrání podnikovou síť před útoky z prohlížečů tím, že izoluje prohlížení webu. Poskytuje konzistentní a zabezpečený vzdálený přístup k webovým aplikacím hostovaným v internetu s konfigurací nulového koncového bodu. Díky izolaci prohlížení webu mohou správci IT nabídnout koncovým uživatelům bezpečný přístup k internetu, aniž by obětovali zabezpečení.

Více o technologii Citrix Secure Browser

Citrix Virtual Apps versus Citrix Virtual Apps a Desktops – které z těchto řešení potřebuji?

Citrix Virtual Apps, řešení pro virtualizaci aplikací, pomáhá optimalizovat produktivitu pomocí univerzálního přístupu k virtuálním aplikacím, plochám a datům z jakéhokoliv zařízení. Řešení Citrix Virtual Apps a Desktops obsahuje stejné funkce jako řešení Citrix Virtual Apps a kromě toho i možnost implementovat škálovatelné řešení VDI. Porovnejte si níže, který produkt lépe odpovídá vašim obchodním potřebám.

  Citrix Virtual Apps Citrix Virtual Apps and Desktops
Technologie HDX pro optimalizaci uživatelského prostředí    
Publikované aplikace pro Windows, Linux, web a Saas    
Jednoduchá konzola na správu aplikací a ploch    
Centralizované zabezpečení v datacentru    
Certifikace FIPS a Common Criteria    
Technologie jediné bitové kopie    
Plochy VDI    
Vzdálený přístup k počítačům    

Proč řešení Citrix Virtual Apps and Desktops

Zákazníci se dělí o důvody, proč si vybrali Citrix, jediné osvědčené řešení pro virtualizaci aplikace Skype for Business.

Zobrazit zprávu

Řešení Citrix Virtual Apps a Desktops má certifikaci Common Criteria, a vyhovuje tak nejvyšším standardům zabezpečení.

Centralizací našich datových systémů s použitím technologií Citrix XenApp a XenDesktop jsme odstranili nadbytečnou infrastrukturu a snížili náklady. Zároveň jsme zaměstnancům usnadnili zadávání dat v místě projektu v reálném čase.
David Banger
CIO
John Holland Group

Jak řešení Citrix Virtual Apps a Desktops funguje?

Prohlédněte si práci správce řešení Citrix Virtual Apps a Desktops včetně nasazení, sledování a přístupu koncových uživatelů.

Naše strategická partnerství

Společnosti Microsoft a Citrix mají 230 000 společných zákazníků a desítky milionů uživatelů, kteří na jejich řešení spoléhají každý den.  Inženýři společnosti Microsoft například úzce spolupracovali se společností Citrix na vývoji balíčku pro optimalizaci v reálném čase HDX pro aplikaci Skype for Business, jediné řešení na trhu podporované společností Microsoft.

Společnosti Citrix a Google spolupracují od té doby, co byl na trh v roce 2011 uveden první Chromebook.  Zařízení Chrome spolu s řešením Citrix Virtual Apps a Desktops umožňují organizacím obsluhovat, centrálně spravovat a poskytovat firemní aplikace a data s nejvyšší úrovní zabezpečení pomocí jakékoliv sítě.

Další kroky

Podívejte se, jak řešení Citrix Virtual Apps and Desktops poráží platformu VMware Horizon

Vyzkoušejte zdarma řešení Citrix Virtual Apps nebo Citrix Virtual Apps a Desktops