Chraňte webové stránky, aplikace a rozhraní API

Chraňte svou veřejnou infrastrukturu před rozvíjejícími se hrozbami

Citrix Web App Firewall je webový aplikační firewall (WAF), který chrání webové aplikace a stránky před známými i neznámými hrozbami, včetně útoků na aplikační vrstvy a útoků nultého dne. Navzdory stále se vyvíjejícímu prostředí hrozeb přináší Citrix Web App Firewall komplexní ochranu bez snížení propustnosti a reakční doby aplikací. Je k dispozici jako cloudové řešení nebo ve formě integrace do platformy Citrix ADC. Zjednodušené ovládací prvky konfigurace dále snižují riziko Možnosti poskytování souhrnných licencí vám umožňují postupný růst a škálování na vyžádání.

Prozkoumejte některé hlavní případy použití řešení Citrix Web App Firewall

Proč si vybrat Citrix Web App Firewall

Elektronická kniha

Přehodnocení účinnosti zabezpečení

Zvýšení účinnosti zabezpečení vašich aplikací a sítě může pomoci snížit a řídit rizika ve vašem podniku
 

Další krok