Zpráva společnosti Gartner z roku 2017 – Prioritize Your Unified Workspaces Adoption Strategy Based on Business Value and Digital Workplace Goals

Rozhodování, kdy a jestli přejít na model jednotného pracovního prostoru, může být složité. V této zprávě Prioritize Your Unified Workspaces Adoption Strategy Based on Business Value and Digital Workspace Goals (Prioritizujte strategii sjednoceného pracovního prostoru na základě podnikových hodnot a cílů pro digitální pracovní prostředí) společnost Gartner rozděluje organizace do tří kategorií, které pomáhají srovnat a zjednodušit plánování pro transformaci pracovního prostoru.

Stáhněte si zprávu, která pomůže vaší organizaci při následujících činnostech:

  • Určení oblastí, které je nutné upřednostnit při vytváření strategie pracovního prostoru
  • Přijetí přístupu na základě platformy, aby se snížila složitost a potřeba podpory
  • Přijetí technologií, které budou vyhovovat plánům transformace vaší organizace a její připravenosti

Pokud chcete získat okamžitý přístup ke zprávě, zaregistrujte se.

GARTNER je registrovaná ochranná známka a známka služeb společnosti Gartner, Inc., nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích a je používána se svolením. Všechna práva vyhrazena.

Společnost Gartner nedoporučuje žádného dodavatele, produkty ani služby uvedené v jejích publikacích a nedoporučuje uživatelům vybírat pouze dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Publikace společnosti Gartner se skládají z názorů výzkumné organizace společnosti Gartner a nelze je vykládat jako konstatování skutečnosti. Společnost Gartner se zříká veškerých záruk, ať už vyjádřených či nevyjádřených, pokud jde o tento výzkum, včetně jakýchkoli záruk týkajících se obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.