Citrix NetScaler ADC a AWS Advantage

S tím, jak se IT pohybuje směrem k prostředí s hybridním cloudem, potřeby doručování aplikací se vyvinuly nad rámec základních nástrojů pro vyrovnávání zatížení. NetScaler ADC spolupracuje se službami AWS, aby organizace byly schopny řešit všechny obavy týkající se migrace aplikací, rozšíření a škálování s centralizovaným, vysoce viditelným přístupem k poskytování aplikací.

Objevte přidanou hodnotu NetScaler ADC při zvažování nebo provádění přesunu do služeb AWS, včetně:

  • centralizovaného řízení a výkonných analýz,
  • automatického škálování síťových prostředků,
  • ochrany investic prostřednictvím sdružování licencí.

Elektronická kniha společnosti Citrix

Zachovejte provozuschopnost aplikací a konzistentní výkon