Důležitá novinka o produktu Citrix Receiver a aplikaci Workspace

V srpnu 2018 aplikace Citrix Workspace nahradila Citrix Receiver.

Aplikace Citrix Workspace je nový klient od společnosti Citrix, který pracuje podobně jako Citrix Receiver a je zpětně kompatibilní s Citrix infrastrukturou vaší organizace. Aplikace Citrix Workspace poskytuje všechny funkce produktu Citrix Receiver, ale také nové funkce podle toho, jaké produkty Citrix jsou ve vaší organizaci nasazené.

Doporučujme vám stáhnout si aplikaci Citrix Workspace.

Informace o instalaci aplikace Citrix Workspace

Aplikace Citrix Workspace je nový klient od společnosti Citrix, který pracuje podobně jako Citrix Receiver a je zpětně kompatibilní s Citrix infrastrukturou vaší organizace. Aplikace Citrix Workspace poskytuje všechny funkce produktu Citrix Receiver, ale také nové funkce podle toho, jaké produkty Citrix jsou ve vaší organizaci nasazené.

Předchozí verze aplikace Receiver naleznete na webu společnosti Citrix v sekci Položky ke stažení. Než budete pokračovat, ověřte si u správce systému, zda potřebujete předchozí verzi aplikace Citrix Receiver.

Než začnete používat aplikaci Citrix Workspace, je nutné správně nakonfigurovat její back-end infrastrukturu. Doporučujeme kontaktovat správce systému nebo podporu IT. Mají potřebné informace týkající se nastavení, aby mohli odpovědět na vaše otázky.

Aplikace Citrix Workspace automaticky nahradí řadu předchozích verzí aplikace Citrix Receiver a online modulů plug-in Citrix. Některé verze je však nutné před instalací aplikace Citrix Workspace odebrat ručně.

Ve většině případů otevřete příslušnou adresu URL ve svém prohlížeči, kde se ověříte ve svém digitálním pracovním prostoru Citrix se všemi aplikacemi, plochami a daty. Někdy může být nutné pro účely ověření v aplikaci Workspace a používání aplikací a virtuálních ploch nakonfigurovat účet zadáním e-mailové adresy nebo adresy serveru. Kroky, podle kterých je třeba ve vaší situaci postupovat, vám sdělí správce systému.

Zdroje podpory pro správce systému jsou k dispozici na webu Dokumentace k produktům a Podpora Citrix. Zákazníci s platnou smlouvou o technické podpoře mohou na webu podpory společnosti Citrix také otevřít případ podpory.