Řešení IT ve zdravotnictví

Řešení Citrix pro IT ve zdravotnictví umožňují digitální transformaci, protože umožňují klinickým pracovníkům, kteří se pohybují mezi zařízeními a používají různá zařízení a sítě, okamžitý přístup k informacím o pacientech.

V současném světě hybridního cloudu nepřecházejí všichni do cloudu stejným tempem. Společnost Citrix vám umožňuje vytvořit takové cloudové IT prostředí, které nejlépe vyhoví podnikovým potřebám vašeho zdravotnického zařízení tak, aby uživatelé mohli mít přístup k dalším a dalším typům aplikací, včetně aplikací SaaS, webových aplikací či tradičních aplikací systému Windows.

Řešení společnosti Citrix vám pomohou řídit růst a změny. Možná přecházíte z modelu kompaktní nemocnice na program distribuované komunitní péče, anebo čelíte jiné výzvě. Chraňte své IT prostředí pomocí zabezpečení, které využívá umělou inteligenci a strojové učení k odhalování anomálií v chování uživatelů, vnějších hrozeb či problémů s koncovými body. Se síťovou analytikou společnosti Citrix budete připraveni na jakoukoli výzvu – ať už se jedná o škálování v rámci fúze či akvizice nebo řešení výkyvů síťových přenosů způsobených závažnou podnikovou událostí.

Citrix Workspace poskytuje zabezpečenou účelovou platformu pro přístup k aplikacím a datům bez ohledu na zařízení, síť či umístění. Citrix Workspace dává oddělení IT jistotu, že jsou data zabezpečena v datovém centru a že kliničtí pracovníci mají k dispozici totéž zabezpečené a známé prostředí, i když jsou v pohybu.

Řešení společnosti Citrix zlepšují pracovní postupy na klinikách tím, že klinickým pracovníkům umožňují přístup k citlivým informacím o pacientech z jakéhokoli mobilního zařízení a přes jakoukoli síť. Aplikace a data bezpečně následují zdravotnický personál, který je v pohybu, a pracovníci klinik, kteří se přesouvají z místa na místo, mohou omezit interakci s aplikacemi a jejich zbytečné opětovné spouštění.

Mějte na dosah ruky informace, které potřebujete k zajištění souladu se zákony HIPAA a HITECH. Vyhovte auditním požadavkům na základě vynucení zásad, které nejen umožňují přístup k chráněným informacím o zdravotním stavu na základě kontextu uživatele, ale současně vytvářejí auditní záznam. Řešení Citrix obsahují vestavěné nástroje pro monitorování, protokolování a vytváření zpráv, které pomáhají IT týmům během aktivních incidentů v oblasti dodržování předpisů i při jejich následném vyšetřování.

Řešení Citrix ukládají data v datovém centru, nikoli v koncových zařízeních.  Tento postup zajišťuje zabezpečení chráněných informací o zdravotním stavu, údajů o klinických studiích a finančních údajů pacientů. Síťová analytika Citrix omezuje počet zranitelných míst konsolidováním přístupových bodů o zásady řízení přístupu na podobné úrovni, včetně podpory vícefaktorového ověřování, a tím pomáhají zajistit dodržování požadavků týkajících se chráněných informací o zdravotním stavu.

100 %

100 % z 10 nejlepších a největších zdravotnických zařízení ve Spojených státech amerických používá IT řešení Citrix.

Internet věcí v pracovním prostoru pro zdravotnictví

V našem současném prostředí můžeme dodávat systém elektronických zdravotnických záznamů (EMR), diktovací software, zobrazovací nástroje a další funkce tisícům klinických pracovníků a personálu bez ohledu na to, kde se právě nachází. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení mobilního zařízení, můžeme z něj na dálku vymazat data. Nejlepší na tom je, že pro koncového uživatele to všechno probíhá zcela neznatelně. Většina uživatelů vůbec neví, jak se to děje, jenom ví, že to funguje.
Linda Shanley
Viceprezidentka a ředitelka pro IT
Nemocnice a zdravotnické středisko Saint Francis

Další krok